Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Ile może nas kosztować spłata pożyczki przed czasem?

Ile może nas kosztować spłata pożyczki przed czasem?

Gdy pożycza się pieniądze w formie również pożyczek ważne jest branie pod uwagę różnych sytuacji dotyczących spłacania pożyczek. Jednym z takich elementów, który warto brać pod uwagę jest spłacenie pożyczki przed czasem. Taka spłata przed czasem przy pewnych warunkach zapisanych w umowie pożyczkowej może nie być korzystna.

 

Jeśli pożycza się pieniądze szczególnie na średni czy długi okres czasu bardzo często zdarzyć się może, że będzie się spłacało pożyczkę przed czasem. Wówczas niezbędne jest zarówno decydowanie się na odpowiednie warunki finansowe, na których pożyczane są pieniądze.

Jednocześnie ważne jest sprawdzenie zapisów w umowach pożyczkowych, co dotyczy między innymi tego czy są naliczane przez firmy pożyczkowe, banki opłaty za wcześniejsze spłacenie pożyczki. Takie rozwiązanie nie będzie korzystne szczególnie w przypadku decydowania się na spłacenie pożyczki przed czasem, ale w ostatnich miesiącach trwania umowy długoterminowej pożyczki. Kara może sprawiać, że spłacenie pożyczki przed czasem okaże się nieopłacalne.

Korzyści ze spłacenia pożyczki przed czasem polegają na tym, że odliczane są od kwoty pożyczki do spłaty te odsetki, które byłby naliczane do końca trwania umowy pożyczkowej.

 

Prowizja przy pożyczce krótkoterminowej

Gdy pożycza się pieniądze w krótkim okresie czasu trzeba brać pod uwagę, że wszystkie koszty naliczane z góry są niekorzystne. Takie koszty wliczane są do łącznej sumy kapitału do spłaty. Jednocześnie płaci się je w pierwszej kolejności, czyli zanim zacznie się spłacać odsetki od kapitału.

Natomiast wcześniejsza spłata pożyczki jest korzystna ze względu na to, że można ograniczyć spłacanie odsetek, które spłacałoby się gdyby umowa pożyczki trwała do samego końca. Zatem warto jest szukać przy krótkoterminowych pożyczkach takich produktów finansowych, które mają przede wszystkim niskie prowizje.

Ważne jest również by wszelkie inne rodzaje kosztów naliczanych z góry były jak najmniejsze. Natomiast znacznie mniejsze znaczenie ma w tym przypadku oprocentowanie. 

 

Oprocentowanie przy długoterminowej pożyczce

Im dłuższy jest okres spłacania pożyczek tym ważniejsze jest szukanie ofert z niskim oprocentowaniem.

Wpływa ono na wysokość płaconych odsetek od kapitału, co w długim okresie czasu naliczane jest przez nawet kilkadziesiąt lat w przypadku pożyczek hipotecznych. Jednak spłacenie wcześniejsze pożyczki długoterminowej bywa korzystne w niemal każdym momencie. Nawet spłata na pół roku przed końcem umowy pożyczki może być bardzo korzystna z punktu widzenia odsetek. Dotyczy to szczególnie pożyczek z rosnącymi odsetkami czy ze stałymi odsetkami naliczanymi od kapitału.

Natomiast nieco mniejsze korzyści można uzyskać w przypadku zdecydowania się na pożyczki długoterminowe, które są naliczane w sposób malejący. Ważne jest również unikać takich ofert pożyczek, gdzie występują opłaty za wcześniejsze spłacenie kapitału. Należy z tego powodu dokładnie czytać warunki umów przy podpisywaniu pożyczek, co pozwala na unikanie podpisywania niekorzystnych umów pożyczkowych.

Ten wpis znajduje się w kategorii