Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Ile może kosztować spłata pożyczki przed czasem?

Ile może kosztować spłata pożyczki przed czasem?

Gdy pożycza się pieniądze w formie również pożyczek ważne jest branie pod uwagę różnych sytuacji dotyczących spłacania pożyczek. Jednym z takich elementów, który warto brać pod uwagę jest spłacenie pożyczki przed czasem. Taka spłata pożyczki przed czasem nie zawsze jest korzystna

Jeśli pożycza się pieniądze szczególnie na średni czy długi okres czasu bardzo często zdarzyć się może, że będzie się spłacało pożyczkę przed czasem. Wówczas niezbędne jest zarówno decydowanie się na odpowiednie warunki finansowe, na których pożyczane są pieniądze.

Jednocześnie ważne jest sprawdzenie zapisów w umowach pożyczkowych, co dotyczy między innymi tego czy są naliczane przez firmy pożyczkowe, banki opłaty za wcześniejsze spłacenie pożyczki. Takie rozwiązanie nie będzie korzystne szczególnie w przypadku decydowania się na spłacenie pożyczki przed czasem, ale w ostatnich miesiącach trwania umowy długoterminowej pożyczki. Kara może sprawiać, że spłacenie pożyczki przed czasem okaże się nieopłacalne.

Korzyści ze spłacenia pożyczki przed czasem polegają na tym, że odliczane są od kwoty pożyczki do spłaty te odsetki, które byłyby naliczane do końca trwania umowy pożyczkowej.

Prowizja przy pożyczce krótkoterminowej

Gdy pożycza się pieniądze w krótkim okresie czasu trzeba brać pod uwagę, że wszystkie koszty naliczane z góry są niekorzystne. Takie koszty wliczane są do łącznej sumy kapitału do spłaty. Jednocześnie płaci się je w pierwszej kolejności, czyli zanim zacznie się spłacać odsetki od kapitału. jesienna-pozyczka

Natomiast wcześniejsza spłata pożyczki jest korzystna ze względu na to, że można ograniczyć spłacanie odsetek, które spłacałoby się gdyby umowa pożyczki trwała do samego końca. Zatem warto jest szukać przy krótkoterminowych pożyczkach takich produktów finansowych, które mają przede wszystkim niskie prowizje.

Ważne jest również by wszelkie inne rodzaje kosztów naliczanych z góry były jak najmniejsze. Natomiast znacznie mniejsze znaczenie ma w tym przypadku oprocentowanie. 

Oprocentowanie przy długoterminowej pożyczce

Im dłuższy jest okres spłacania pożyczek, tym ważniejsze jest szukanie ofert z niskim oprocentowaniem.

Wpływa ono na wysokość płaconych odsetek od kapitału, co w długim okresie czasu naliczane jest przez nawet kilkadziesiąt lat w przypadku pożyczek hipotecznych. Jednak spłacenie wcześniejsze pożyczki długoterminowej bywa korzystne w niemal każdym momencie. Nawet spłata na pół roku przed końcem umowy pożyczki może być bardzo korzystna z punktu widzenia odsetek. Dotyczy to szczególnie pożyczek z rosnącymi odsetkami czy ze stałymi odsetkami naliczanymi od kapitału.

Natomiast nieco mniejsze korzyści można uzyskać w przypadku zdecydowania się na pożyczki długoterminowe, które są naliczane w sposób malejący. Ważne jest również unikać takich ofert pożyczek, gdzie występują opłaty za wcześniejsze spłacenie kapitału. Należy z tego powodu dokładnie czytać warunki umów przy podpisywaniu pożyczek, co pozwala na unikanie podpisywania niekorzystnych umów pożyczkowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.