Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak znaleźć najlepsze mieszkanie na wynajem?

Jak znaleźć najlepsze mieszkanie na wynajem?

Wynajmowanie mieszkania staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem szczególnie wśród osób młodych, których nie stać jeszcze na zakup własnego mieszkania. W Polsce wynajmowanie mieszkań nie jest jeszcze tak popularnym rozwiązaniem jak w krajach zachodniej Europy, ale tendencja rynkowa związana ze wzrostem cen mieszkaniowych nieruchomości sprawia, że wynajmowanie mieszkań wybierane jest przez coraz większą liczbę klientów. Jak wyselekcjonować mieszkanie pod wynajem?

Wynajmowanie mieszkań to znacznie bardziej elastyczne rozwiązanie w stosunku do zakupu mieszkań. Jednak przy wynajmowaniu mieszkań znalezienie odpowiedniego mieszkania nie zawsze jest łatwe. Wiele zależy między innymi od tego w jakiej miejscowości mieszkanie będzie wynajmowane. Oczywiście w dużych aglomeracjach miejskich można korzystać ze znacznie większej bazy dostępnych na rynku ofert mieszkań pod wynajem. Pozwala to znacznie łatwiej dopasować wynajmowane mieszkanie do oczekiwań.

Długoterminowy a krótkoterminowy wynajem

Znalezienie mieszkań pod długoterminowy wynajem jest znacznie trudniejsze. W Polsce baza dostępnych mieszkań pod wynajem nie jest nadmiernie duża. Ogranicza to liczbę lokali mieszkalnych, które dostępne są w ramach długoterminowego wynajmu. Znalezienie odpowiedniego mieszkania na wynajem długoterminowego zdecydowanie lepiej realizować przy korzystaniu z usług agencji nieruchomości.

Są one w stanie zapewnić znaczne skrócenie czasu poszukiwania dopasowanego do oczekiwań mieszkania. Liczyć można również na znalezienie mieszkań, które będą dostępne w znacznie bardziej korzystnych cenach. Przy wynajmie długoterminowym cena wynajmu lokalu mieszkalnego ma bardzo duże znaczenie. Wysokie ceny przekładają się na duże koszty korzystania z wynajmowanego mieszkania, które w perspektywie długoterminowego wynajmu będą jeszcze rosły.

Przy krótkoterminowym wynajmie można samodzielnie zdecydować się na wyszukanie odpowiedniego mieszkania. jesienna-pozyczka

Wstępnie dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z informacji od znajomych czy rodziny. Pozwala to na wybranie takich właścicieli wynajmowanych mieszkań, którzy są sprawdzeni. Można wówczas skrócić czas negocjacji warunków wynajmu. Innym rozwiązaniem jest postawienie na portale internetowe z ofertami wynajmu. Na takich stronach można zapoznać się z różnymi ofertami w jednym miejscu. Pozwala to również na wyselekcjonowanie mieszkań, które w pełni odpowiadają oczekiwaniom wynajmującego.

Usługi agencji nieruchomości

Gdy chce się wynająć dopasowany lokal mieszkaniowy w krótkim czasie postawienie na usługi agencji nieruchomości jest wskazane. Agencje dysponują ofertami wynajmu mieszkań, które dostępne są jedynie dla agencji i nie pojawiają się na powszechnym rynku ogłoszeń. Bardzo często są to najlepsze oferty wynajmu mieszkań w kontekście lokalizacji, ceny, warunków lokalowych gdzie jednocześnie właściciel wynajmowanego mieszkania szuka konkretnych najemców czy chce w krótkim czasie znaleźć klientów. W agencjach nieruchomości można liczyć na profesjonalne usługi przy selekcjonowaniu ofert mieszkań pod wynajem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.