Karta kredytowa – kto może ją dostać?

Karta kredytowa – kto może ją dostać?

Karta kredytowa to bardzo pomocny produkt bankowy. Ma ją jednak mniejszość Polaków – posiadamy głównie karty płatnicze, z którymi możemy płacić w sklepach i wypłacać pieniądze z bankomatów. Kiedy może przydać nam się karta kredytowa i kto może ją otrzymać?

Czasami brakuje ci pieniędzy na codzienne wydatki? Zdarzają się większe zakupy, które drenują twoje konto bankowe? W takim przypadku na pewno pomocna byłaby pożyczka ratalna albo chwilówka. Jednak zaciągnięcie pożyczki zawsze trwa – nawet jeżeli jest to szybka pożyczka, musimy przecież wypisać wniosek i poczekać, aż zostanie in rozpatrzony.

Posiadacze karty kredytowej mogą jednak uzyskać błyskawiczny dostęp do pieniędzy bez potrzeby każdorazowego zaciągania pożyczki. Jak sama nazwa wskazuje, karta ta pozwala nam na wzięcie kredytu, a pieniądze możemy wtedy przeznaczyć na dowolny cel. Oczywiście, posiadanie karty kredytowej związane jest też z określonymi kosztami.

Karta kredytowa – jeszcze prostsze zakupy

Gdy robimy zakupy z kartą kredytową, nie musimy obawiać się tego, że zabraknie nam pieniędzy na koncie. Wraz z kartą możemy uzyskać nieoprocentowany kredyt na około 50 dni. Jeżeli w tym czasie nie spłacimy naszego długu, wówczas zostanie on oprocentowany i związane będą z nim podobne koszty, jak w przypadku zwykłych pożyczek gotówkowych. Jeśli jednak zmieścimy się w tym terminie i przelejemy na konto banku równowartość naszego długu, wtedy nie ponosimy żadnych kosztów.

Właśnie to powoduje, że karta kredytowa jest tak wygodnym narzędziem i razem z nią możemy bez problemu robić zakupy – nawet na większe sumy. Oczywiście, nasz limit kredytowy zależy tutaj od tego, jaka jest nasza zdolność kredytowa. Może wynosić od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Jednak, jak wspomnieliśmy wcześniej, posiadanie karty kredytowej ma swoją cenę. Chociaż banki chętnie wydają je za darmo, to jednak po roku użytkowania będziemy narażeni na opłatę – zwykle to kilkadziesiąt złotych, ale zdarza się, że może być to suma ponad 100 złotych. Warto więc zapoznać się dokładnie z zapisami umowy i tabelami opłat, gdy chcemy wziąć kartę kredytową.

Czy każdy może dostać kartę kredytową?

Karta kredytowa jest pewnego rodzaju kredytem. Jak wiadomo, do kredytu potrzebujemy również odpowiedniej zdolności kredytowej. Wobec tego nie zawsze otrzymamy kartę, gdy nie mamy zbyt dobrych wpływów, mamy długi, jesteśmy wpisani na listy dłużników. Banki w ten sposób zabezpieczają się przed nierzetelnymi klientami, którzy korzystaliby z karty bez ograniczeń i nie spłacaliby zadłużenia.

Każdy bank ma nieco inne warunki, na których oferuje karty kredytowe. Najczęściej musimy wówczas udowodnić swoje dochody, dostarczając odpowiednie dokumenty. Gdy staramy się o kartę w banku, w którym mamy już konto, często nie jest to konieczne – bank bada wtedy naszą historię na podstawie wpływów i wydatków z konta.

Wobec tego posiadanie karty kredytowej to bardzo wygodne rozwiązanie dla każdego, kto często robi zakupy. Pamiętajmy jednak o tym, że karta ta nie jest darmowa – związane z nią koszty są wyższe niż ze zwykłą kartą płatniczą!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.