Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Kiedy można zmienić operatora telefonii komórkowej bez kary?

Kiedy można zmienić operatora telefonii komórkowej bez kary?

Gdy podpisało się umowę z operatorem telefonii komórkowej, która jest stałą umową trzeba brać pod uwagę, że rozwiązanie takiej umowy przed czasem wiązać się może z koniecznością zapłacenia kary.

Jednocześnie jeśli nie chce się płacić kar przy zakończeniu współpracy z danym operatorem niezbędne jest dokładne sprawdzenie dat związanych z podpisanymi stałymi umowami. Wówczas można mieć pewność, że nie trzeba będzie płacić kary.

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony może być realizowane w dowolnym momencie. Natomiast z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku korzystania z umów na czas określony. Wówczas firmy zabezpieczają się na wypadek zerwania umowy przed czasem.

Jednocześnie w przypadku firm telekomunikacyjnych trzeba brać pod uwagę, że wiele z nich oferuje promocje. Wówczas wysokość kary za zerwanie umowy przed czasem rośnie. Firmy w ten sposób zabezpieczają się przed stratami środków finansowych oferowanych klientom w formie różnego rodzaju upustów cenowych czy rabatów.

Ważne jest zatem sprawdzenie dokładnie wysokości kary związanej z zerwaniem umowy z operatorem telefonii komórkowej gdy podpisuje się umowę. Wówczas można mieć pewność, że zerwanie takiej umowy nie będzie wiązało się z nadmiernymi karami, które w niektórych umowach mogą wynosić nawet kilka tysięcy.

Zmiana operatora a zmiana warunków umowy

Gdy operator zmienia warunki umowy z klientami, co dotyczyć może między innymi regulaminu świadczenia usług czy też warunków umowy zapisanych w ramach stałej umowy wówczas klient ma możliwość zerwania takiej umowy. Wiele firm prezentuje aneksy do umów, które zmieniają warunki umowy. Klienci nie muszą wyrazić zgody na zmianę warunków świadczenia umów.

W takim przypadku mogą zerwać umowę na czas określony bez konieczności płacenia kary. Jest to jedna z wyjątkowych sytuacji, w których umowa na czas określony może być zerwana przed momentem jej zakończenia. Natomiast w innym przypadku taka umowa musi być zrealizowana, jeśli nie chce się płacić kary.

Jednocześnie najczęściej wysokość kary umownej spada wraz z długością korzystania z usług danego operatora telekomunikacyjnego w ramach konkretnej umowy.

Umowa na czas nieokreślony

Gdy korzysta się z umów na czas nieokreślony wówczas umowa taka może być zerwana w dowolnym momencie z zachowaniem czasu wypowiedzenia. W takim przypadku nie trzeba również liczyć się z żadnymi karami nakładanymi na osoby, które zrywają takie umowy. Jednocześnie przy takich umowach można dokonać zmiany operatora w dowolnym momencie czasu.

Umowa na czas określony jeśli nie została przedłużona w takiej formie wówczas przechodzi na umowę na czas nieokreślony. Jeśli zamierza się zmienić operatora wówczas warto nie przedłużać umowy na czas określony gdy kończy się czas jej trwania. Trzeba brać pod uwagę, że umowy mogą zostać przedłużone przed czasem zakończenia umowy u większości operatorów na rynku telekomunikacyjnym.

Daje to zatem bardzo dużą dowolność w zakresie możliwości wybierania ofert operatorów telefonii zarówno stacjonarnej jak też telefonii internetowej dostępnych na rynku.

Ten wpis znajduje się w kategorii