Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Komputer do grania dla dziecka – jaki wybrać?

Komputer do grania dla dziecka

Komputer jest urządzeniem niemal powszechnym we współczesnym świecie. Zakup komputera nie jest również większym problemem, gdyż zawsze można decydować się na mniejsze wydatki przy pozyskiwaniu komputerów używanych, sprzedawanych przez firmy pozbywające się sprzętu leasingowanego.

Najnowsze modele komputerów można kupować decydując się na oferty promocyjne, które pozwalają na ograniczenie wydatków.

Zanim pozyska się komputer ważne jest określenie w jaki sposób będzie się go użytkowało.

Jeśli komputer ma służyć jedynie do pracy z prostymi programami, przeglądania Internetu wówczas nie ma konieczności decydowania się na najbardziej rozbudowane sprzętowo komputery. Natomiast przy decydowaniu się na zakup komputera w celu używania go do grania niezbędne jest postawienie na komputery o odpowiednich parametrach.

Współcześnie postęp technologiczny związany z poszczególnymi elementami komputerów stacjonarnych nie jest tak szybki jak dwie dekady temu. Pozwala to na zakup, niektórych elementów komputera na tyle zaawansowanych, że będzie można z nich korzystać z przez wiele lat. Dotyczy to przede wszystkim procesorów.

Stacjonarny czy przenośny komputer?

Kupując komputery przeznaczony do grania zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na komputer stacjonarny. W komputerach PC można dokonywać z czasem wymiany takich elementów jak pamięć RAM czy karta graficzna gdy posiada się zaawansowaną płytę główną. Natomiast przy komputerach przenośnych możliwości rozbudowania komputera o bardziej zaawansowane elementy są bardzo ograniczone. Oczywiście atutem komputerów przenośnych jest to, że można je użytkować do różnych celów.

Przy zakupie komputera dla dziecka komputer przenośny może być używany zarówno do nauki, grania a także w szkole.

Przenośny komputer jest przez to znacznie bardziej elastycznym rozwiązaniem. Jeśli nie chce się kupować zarówno komputera stacjonarnego jak też przenośnego do użytkowania ich w różnych celach wówczas znacznie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na rozbudowany pod kątem sprzętowym komputer przenośny.

Samodzielne wybieranie elementów komputera

Gdy kupuje się komputer PC do grania dodatkowym atutem takiego wyboru jest możliwość samodzielnego konfigurowania sprzętu. Samodzielnie można wybrać wszystko począwszy od odbudowy a skończywszy na myszy przeznaczonej specjalnie do grania. Pozwala to w pełni wpływać na parametry komputera co ma bardzo duże znaczenie w kontekście uzyskania możliwości obsługiwania konkretnych tytułów gier.

Gdy samodzielnie wybiera się poszczególne elementy komputera stacjonarnego można również zyskać na cenach. Znaleźć można wówczas część sprzętu dostępnego w znacznie niższych cenach. Dotyczy to ofert promocyjnych, części sprzedawanych jako używane.

Samodzielnie można decydować, które części komputera będą miały lepsze parametry techniczne, a które części wybierze się w standardowych parametrach na rynku w momencie dokonywania zakupów. Budowanie komputera PC samodzielnie jest możliwe do wykonania również w wielu sklepach sprzedających sprzęt komputerowy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.