W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Komputer do grania dla dziecka – jaki wybrać?

Komputer do grania dla dziecka

Komputer jest urządzeniem niemal powszechnym we współczesnym świecie. Zakup komputera nie jest również większym problemem, gdyż zawsze można decydować się na mniejsze wydatki przy pozyskiwaniu komputerów używanych, sprzedawanych przez firmy pozbywające się sprzętu leasingowanego.

Najnowsze modele komputerów można kupować decydując się na oferty promocyjne, które pozwalają na ograniczenie wydatków.

Zanim pozyska się komputer ważne jest określenie w jaki sposób będzie się go użytkowało.

Jeśli komputer ma służyć jedynie do pracy z prostymi programami, przeglądania Internetu wówczas nie ma konieczności decydowania się na najbardziej rozbudowane sprzętowo komputery. Natomiast przy decydowaniu się na zakup komputera w celu używania go do grania niezbędne jest postawienie na komputery o odpowiednich parametrach.

Współcześnie postęp technologiczny związany z poszczególnymi elementami komputerów stacjonarnych nie jest tak szybki jak dwie dekady temu. Pozwala to na zakup, niektórych elementów komputera na tyle zaawansowanych, że będzie można z nich korzystać z przez wiele lat. Dotyczy to przede wszystkim procesorów. wiosenna-pozyczka

Stacjonarny czy przenośny komputer?

Kupując komputery przeznaczony do grania zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na komputer stacjonarny. W komputerach PC można dokonywać z czasem wymiany takich elementów jak pamięć RAM czy karta graficzna gdy posiada się zaawansowaną płytę główną. Natomiast przy komputerach przenośnych możliwości rozbudowania komputera o bardziej zaawansowane elementy są bardzo ograniczone. Oczywiście atutem komputerów przenośnych jest to, że można je użytkować do różnych celów.

Przy zakupie komputera dla dziecka komputer przenośny może być używany zarówno do nauki, grania a także w szkole.

Przenośny komputer jest przez to znacznie bardziej elastycznym rozwiązaniem. Jeśli nie chce się kupować zarówno komputera stacjonarnego jak też przenośnego do użytkowania ich w różnych celach wówczas znacznie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na rozbudowany pod kątem sprzętowym komputer przenośny.

Samodzielne wybieranie elementów komputera

Gdy kupuje się komputer PC do grania dodatkowym atutem takiego wyboru jest możliwość samodzielnego konfigurowania sprzętu. Samodzielnie można wybrać wszystko począwszy od odbudowy a skończywszy na myszy przeznaczonej specjalnie do grania. Pozwala to w pełni wpływać na parametry komputera co ma bardzo duże znaczenie w kontekście uzyskania możliwości obsługiwania konkretnych tytułów gier.

Gdy samodzielnie wybiera się poszczególne elementy komputera stacjonarnego można również zyskać na cenach. Znaleźć można wówczas część sprzętu dostępnego w znacznie niższych cenach. Dotyczy to ofert promocyjnych, części sprzedawanych jako używane.

Samodzielnie można decydować, które części komputera będą miały lepsze parametry techniczne, a które części wybierze się w standardowych parametrach na rynku w momencie dokonywania zakupów. Budowanie komputera PC samodzielnie jest możliwe do wykonania również w wielu sklepach sprzedających sprzęt komputerowy. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.