Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Przelew przez Blue Media - co to jest?

Przelew przez Blue Media - co to jest?

Jednym z problemów związanych z pożyczeniem pieniędzy on-line jest dokonanie weryfikacji klienta, który o pieniądze się ubiega. W przypadku stałych klientów banków takiej trudności nie ma, ale nowi klienci, którzy nigdy wcześniej nie pożyczali pieniędzy on-line z banku lub firmy pozabankowej, muszą przejść proces weryfikacji.

Kredyty internetowe to bardzo wygodne rozwiązanie – nie musimy wychodzić z domu albo z biura, aby złożyć wniosek, a następnie otrzymać pieniądze, które przelewane są wprost na konto bankowe.

Jednak w związku z tym, że formalności prowadzone są on-line, konieczne jest szczególne bezpieczeństwo. Wzrasta ryzyko zaciągnięcia pożyczki na ukradziony dowód osobisty lub wyłudzone dane osobowe. Zatem bardzo ważna jest weryfikacja klienta, aby firma pożyczkowa czy bank miały wiedzę, że pożyczają pieniądze rzeczywiście tej osobie. W tym celu prowadzi się kilka możliwych procesów weryfikacyjnych.

Rodzaje weryfikacji przy zaciąganiu kredytu on-line:

• weryfikacja przez przelew z konta bankowego klienta

• weryfikacja podczas wizyty kuriera i podpisania dokumentów

• weryfikacja z wykorzystaniem czeku Giro

• weryfikacja osobista w placówce

Zdecydowanie najwygodniejszą formą weryfikacji jest ta przebiegająca on-line z wykorzystaniem przelewów. Wtedy kredyt on-line będziemy mogli mieć u siebie naprawdę szybko i bez potrzeby czekania na kuriera czy wizyty na poczcie.

Kredyt dzięki szybkiej weryfikacji on-line

Weryfikacja on-line odbywa się poprzez wykonanie przelewu z konta bankowego na rachunek firmy pożyczkowej albo banku. Weryfikacja jest skuteczna wtedy, gdy dane w przelewie bankowym będą identyczne z danymi we wniosku o kredyt on-line. W związku z tym nie możemy wykonać przelewu weryfikacyjnego z konta bankowego, które nie należy do nas – wtedy wniosek zostanie odrzucony.

Tego rodzaju weryfikację możemy wykonać samodzielnie – po prostu logujemy się na swoje konto bankowe, a potem zlecamy przelew na wskazane konto. Jest jednak szybsze rozwiązanie, dzięki któremu pomijamy czas oczekiwania na księgowanie. Warto pamiętać o tym, że w przypadku przelewów międzybankowych czas księgowania to najczęściej jeden dzień roboczy, nie licząc weekendów i innych dni wolnych. Mowa o weryfikacji przez BlueMedia, czyli za pośrednictwem firmy zajmującej się obsługą szybkich przelewów internetowych.

Weryfikacja on-line z wykorzystaniem BlueMedia to nie tylko szybkość, ale również wygoda. Odbywa się ona podobnie jak w przypadku szybkich przelewów przy zakupach on-line. Formularz przelewu jest wypełniony automatycznie, dlatego nie ma ryzyka, że popełnimy błędy w trakcie weryfikacji. Dzięki temu weryfikację możemy wykonać nawet w około 15 minut, więc pieniądze na koncie z pożyczki bankowej możemy mieć u siebie jeszcze prędzej.

Weryfikacja przez BlueMedia dostępna w wybranych firmach pożyczkowych i bankach

Warto wskazać, że weryfikacja przez BlueMedia nie jest dostępna we wszystkich firmach pożyczkowych. Warto więc sprawdzić, jakie mamy możliwości weryfikacji danych przed złożeniem wniosku o pożyczkę on-line.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.