Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Czy rata pożyczki może się zmienić?

Czy rata pożyczki może się zmienić?

Zwykle zmiana raty pożyczki czy kredytu kojarzy nam się z ofertami walutowymi – dobrym przykładem są kredyty we franku szwajcarskim, których raty wzrosły wraz ze wzrostem kursu tej waluty. Jednak rosnąć mogą również raty pożyczki zaciągniętej w złotym. Kiedy do tego dochodzi?

Jeśli zaciągamy pożyczkę albo kredyt, zgadzamy się na określoną wysokość raty, która pasuje do naszego domowego budżetu. Nie każdy z nas jednak staje sobie sprawę z tego, że raty mogą się zmieniać i w krótkim czasie mogą wzrosnąć nawet do 20%. Jak to możliwe? Przede wszystkim chodzi tutaj o WIBOR w przypadku kredytów i pożyczek w złotym.

Czym jest WIBOR?

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Oprocentowanie to wyznaczane jest na podstawie wysokości oprocentowania podawanego przez banki działające w Polsce i należące do panelu WIBOR jako ich średnia arytmetyczna.

Stopy procentowe WIBOR są podstawą wyznaczania oprocentowania dla pożyczek i kredytów udzielanych przez polskie banki, a także stawką bazową dla wielu transakcji pochodnych zawieranych na rynkach finansowych.

Kiedy dochodzi do zmiany stóp procentowych?

Wszystko zależy od ekonomistów, którzy wchodzą w skład Rady Polityki Pieniężnej. Zajmują się oni oceną stanu gospodarki. Pod uwagę bierze się wtedy różne czynniki, między innymi inflację, która jest głównym czynnikiem regulującym wysokość WIBOR.

Gdy istnieje ryzyko, że inflacja pójdzie w górę, Rada Polityki Pieniężnej podnosi również stopy procentowe. W rezultacie dochodzi do zwiększenia oprocentowania pożyczki czy kredytu, a tym samym do wzrostu raty. Oczywiście, nie zawsze dochodzi to podwyżek, niemniej jednak wtedy, gdy inflacja będzie na wysokim poziomie, płacący raty kredytów i pożyczek muszą być przygotowani na to, że raty wzrosną.

Zmiana wysokości raty kredytu i pożyczki na wniosek klienta

Jednak zmiana wysokości raty kredytowej może być nie tylko wynikiem decyzji RPP, ale również może nastąpić ona na wniosek klienta. Do takiej sytuacji dochodzi przede wszystkim wtedy, gdy klient spłacający pożyczki i kredyty nie jest w stanie poradzić sobie ze zobowiązaniami i prosi bank lub instytucję pożyczkową o obniżenie raty.

Obniżenie raty jest możliwe zasadniczo wtedy, gdy dojdzie do jednoczesnego wydłużenia okresu spłaty. Wtedy ten sam kapitał wraz z opłatami rozciągają się i na każdy miesiąc przypada mniejsza suma do spłacenia. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, że zwiększają się koszty – im dłuższy kredyt lub pożyczka, tym więcej zapłacimy za to bankowi albo firmie pożyczkowej.

Zmiana raty kredytu walutowego

Jak wspomnieliśmy na wstępie, do zmiany raty kredytu czy pożyczki może dojść też wtedy, gdy pieniądze zostały pożyczone w walucie.

Wtedy zmiana może następować wskutek wahania kursów walut – gdy kurs rośnie, płacimy wyższą ratę, gdy maleje, wówczas rata jest niższa. Oprócz tego na wysokość raty ma wpływ spread, a mianowicie różnica między ceną kupna i sprzedaży waluty oferowaną przez bank.

Ten wpis znajduje się w kategorii