Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Aneks do umowy – czym jest i kiedy jest podpisywany?

Aneks do umowy – czym jest i kiedy jest podpisywany?

Gdy zmieniają się warunki umowy, w takim przypadku powinniśmy pamiętać o tym, aby także to odpowiednio potwierdzić – w tym celu konieczne jest podpisanie tak zwanego aneksu do umowy. Jakie informacje należy w nim zawrzeć?

Zawieramy liczne umowy, z czego wiele z nich rozciąga się w czasie. W związku z tym może zajść konieczność zmiany umowy w wyniku działania różnych czynników. Zmiana ta wcale nie musi oznaczać, że umowę trzeba zrywać i podpisywać ją od nowa – wystarczy przygotować aneks do umowy.

Czym jest aneks do umowy?

Jeśli są potrzebne zmiany w umowie, w takim przypadku aneks jest najczęściej wybieraną formą potwierdzenia tych właśnie zmian. Dotyczy to zarówno umów podpisywanych osobiście, jak również stosowany w przypadku tych zawartych on-line.

Przepisy wymagają, aby aneks do umowy był sporządzony dokładnie w taki sposób, w jaki określono w uprzednio zawartej umowie. Zatem umowa podpisana pisemnie musi mieć również sporządzona jako dokument pisemny. Gdy umowa była podpisana notarialnie, powinniśmy również pamiętać o tym, że konieczne jest podpisanie aneksu do umowy w sposób notarialny.

Aneks do umowy może posłużyć do:

• zmiany postanowienia umowy

• dodania nowych postanowień

• uchylenia postanowień

Gdy sporządza się aneks, można więc zmienić treść umowy w dowolny sposób, który odpowiada stronom. Przykładowo, w aneksie można zwiększyć wartość kontraktu, podwyższyć wypłatę dla pracownika, zmienić warunki spłaty pożyczki albo kredytu, wydłużyć czas na najem lokalu. Także aneks może być wykorzystany do skorygowania tych błędów, które znalazły się w umowie.

Do jednej umowy możemy podpisać dowolną liczbę aneksów. Nie musimy wtedy zrywać i sporządzać za każdym razem nowej umowy. Przygotowanie aneksu jest wygodniejsze i szybsze.

Główne elementy aneksu do umowy:

• wskazanie na umowę, której aneks dotyczy wraz z jej numerem, datą i miejscem podpisania

• określenie stron umowy oraz stron aneksu

• wskazanie na zmiany, które zostaną wprowadzone przez aneks

Pierwsza część aneksu zawiera informacje, które dotyczą umowy, do której aneks się odnosi. Dokument powinien być również odpowiednio zatytułowany, na przykład jako „Aneks do umowy najmu” czy „Aneks do umowy o pracę”.

Kolejna część aneksu to zmiany, które będą wprowadzone do umowy. Najczęściej nie przepisuje się wszystkich zapisów z oryginalnej umowy, ale wskazuje się na miejsce zapisów – konkretne punkty, paragrafy. Z aneksu musi jasno wynikać, do czego odnoszą się konkretne zmiany.

W aneksie powinna znaleźć się również informacja o tym, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

Aneks do umowy powinien być również podpisany przez dwie strony. Każda strona otrzymuje swój aneks. Powinien być on przechowywany wraz z pierwotną umową, do której się odnosi.

Jak samodzielnie przygotować aneks?

W internecie możemy znaleźć różne szablony aneksów do umowy. Są to zarówno aneksy ogólne, jak również dokumenty o konkretnym przeznaczeniu, na przykład aneks do umowy o pracę, aneks do wynajmu, aneks do pożyczki.

Podsumowując, jeśli w umowie mają zmienić się konkretne postanowienia, muszą być one zawarte w aneksie.

Ten wpis znajduje się w kategorii