W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Kupujemy laptop – jak wybrać najlepszy model?

Kupujemy laptop – jak wybrać najlepszy model?

Gdy kupuje się takie urządzenie jak przenośny komputer niezbędne jest przede wszystkim ustalenie celów użytkowania takiego komputera. Laptop do poszczególnych sposobów jego użytkowania musi mieć zupełnie inne parametry.

Odpowiednio dopasowany laptop pozwala na wygodne korzystanie z niego.

Laptopy to urządzenia przenośne, które pierwotnie przygotowane zostały w celu korzystania z nich do realizowania pracy. Jednak obecnie postęp technologiczny na rynku komputerów przenośnych sprawia, że są one produkowane w wersjach, które mogą zastępować komputery stacjonarne. Wiele laptopów używanych jest zarówno w warunkach domowych do grania jak też używane są do nauki w szkołach czy w pracy. Jeśli zamierza się pozyskać komputer przenośny do grania niezbędne jest decydowanie się na dużo bardziej zaawansowane pod kątem parametrów technicznych urządzenia.

Laptop do pracy

Gdy kupuje się laptop, który ma być używany do pracy wówczas niezbędne jest decydowanie się na urządzenia, które są wygodne w przenoszeniu. Jeśli nie jest to konieczne nie warto decydować się na laptopy z dużymi monitorami. Im większy monitor tym urządzenie jest trudniejsze do przewożenia. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na optymalnej wielkości monitory, które są wystarczające do używania na nich większości programów. Wyjątkiem mogą być laptopy używane przez osoby pracujące z programami graficznymi, które wymagają dużo bardziej rozbudowanych parametrów. Laptop do pracy powinien być również wykonany z lekkich materiałów, co pozwala na zapewnienie łatwości przenoszenia urządzenia. wiosenna-pozyczka

Laptop do grania

Jeśli chce się pozyskać laptop do grania, oglądania filmów wówczas warto postawić na najnowsze modele urządzeń na rynku. Pozwala to na zakup komputera, który będzie pozwalał na granie w najnowsze gry. Jednocześnie do oglądania filmów warto mieć laptop z większych, niż standardowe rozmiary monitorem. Takie laptopy są przede wszystkim używane w warunkach domowych. Oczywiście zawsze można zdecydować się na zakup zaawansowanego komputera stacjonarnego a jednocześnie oddzielnego laptopa używanego jedynie w pracy czy szkole. Wiele zależy w takiej sytuacji od możliwości finansowych, które się posiada w zakresie realizowania zakupów sprzętu komputerowego.

Nowy czy używany laptop

Jedną z odpowiedzi, którą trzeba sobie zadać jest również to czy warto kupować nowy laptop. Na rynku używanego sprzętu jest coraz więcej urządzeń po leasingu, które sprzedawane są przez firmy specjalizujące się w leasingu sprzętu komputerowego dla firm. Wiele takich komputerów nadal posiada gwarancje przeciętnie na rok czasu. Jednocześnie są to najczęściej bardzo zaawansowane komputery, które jednocześnie dostępne są w bardzo korzystnych warunkach cenowych w stosunku do takiego samego sprzętu sprzedawanego jako nowy sprzęt. Jeśli chce się pozyskać zarówno zaawansowany pod kątem parametrów sprzęt komputerowy a jednocześnie nie wydać na niego nadmiernie dużo pieniędzy wówczas postawienie na używany sprzęt może być doskonałym rozwiązaniem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.