Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Niska emerytura – jak można dorobić?

Niska emerytura – jak można dorobić?

 

Przechodząc na emeryturę nie trzeba rezygnować z aktywności zawodowej. Dla wielu osób podejmowanie pracy na emeryturze bywa również koniecznością ze względu na bardzo niską emeryturę, którą uzyskują. Na emeryturze można jednak dorabiać bez utraty uprawnień emerytalnych, więc warto zapoznać się ze szczegółowymi przepisami prawnymi.

Podejmując pracę zarobkową na emeryturze trzeba brać pod uwagę, że nadmiernie wysokie zarobki mogą prowadzić do utraty części lub całości świadczeń emerytalnych. Wysokość środków finansowych, które może zarobić emeryt zależna jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które publikowane jest przez GUS.

Ograniczenie wypłacanej emerytury może nastąpić w przypadku, gdy emeryt uzyskuje zarobki przekraczające siedemdziesiąt procent miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie wypłacania emerytury nastąpić może gdy emeryt zarabia sto trzydzieści procent miesięcznego, przeciętnego wynagrodzenia opublikowanego przez GUS.

Ograniczenia te nie dotyczą osób, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny co po zmianie wieku emerytalnego ponownie wynosi dla mężczyzn 65 lat a dla kobiet 60 lat.

Praca objęta świadczeniami

Emeryci, których dotyczą ograniczenia dotyczące wysokości uzyskiwanych zarobków mogą podejmować pracę na podstawie umów, które nie są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Praca na umowie o pracę na czas określony lub nieokreślony będzie objęta limitami możliwych do uzyskania przez emeryta czy rencistę zarobków po przekroczeniu, których emerytura lub renta będzie ograniczona lub zawieszona.

Natomiast podejmując pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, które nie są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi jak umowa o dzieło czy też umowa agencyjna owe ograniczenia co do wysokości zarobków wpływających na wysokość świadczenia emerytalnego nie obowiązują. Jest to z tego powodu najlepsze rozwiązanie dla emerytów, którzy chcą zarabiać większe pieniądze a jednocześnie nie chcą ograniczenia wypłacanego świadczenia emerytalnego.

Pobieranie emerytury i praca

Wiele osób, które uzyskały wiek emerytalny i pobiera świadczenie emerytalne nadal znajduje się w dobrym stanie zdrowia. Dla wielu osób w wieku emerytalnym praca jest formą uczestniczenia w życiu społecznym.

Takie osoby często podejmują pracę na pół etatu co pozwala im na dalsze uczestniczenie w życiu zawodowym bez konieczności wykonywania tak intensywnej pracy jaką realizowali przed przejściem na emeryturę. W wielu zawodach możliwe jest również wykonywanie dalszej pracy na pełny etat przy zmniejszeniu obciążeń w pracy.

Wielu pracodawców jest zainteresowanych zatrudnianiem emerytów w przypadku, gdy mogą w ten sposób obniżyć koszty pracy. Wówczas emerytom proponowane jest zatrudnienie na umowę o dzieło co pozwala na nieopłacanie świadczeń społecznych.

Jednocześnie nie wpływa to negatywnie na emerytów, gdyż nie zbierają oni składek na przyszłą emeryturę. Dodatkowo ze świadczeń emerytalnych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne co pozwala na leczenie się w publicznej służbie zdrowia.

Ten wpis znajduje się w kategorii