Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kredyt studencki – ile wynosi, kto dostanie?

Kredyt studencki – ile wynosi, kto dostanie?

Zdecydowanie się na kredyt studencki pozwala na uzyskanie przez studentów dodatkowych środków finansowych, które mogą być przeznaczone na naukę oraz utrzymanie się w czasie studiowania.

Jednocześnie dotowanie odsetek przez państwo sprawia, że kredyty studenckie można pozyskiwać na bardzo korzystnych warunkach finansowych w stosunku do standardowych kredytów dostępnych w bankach. Dodatkowo kredyt można przeznaczyć na dowolne cele co sprawia, że wielu studentów decyduje się na zaciągnięcie kredytu w celach inwestycyjnych czy odłożenia środków finansowych na przyszłość.

Oprocentowanie kredytów studenckich wynosi jedynie połowę stopy redyskontowej weksli, która ustalana jest przez NBP. W ten sposób oprocentowanie kredytów studenckich jest bardzo korzystne. O kredyt studencki mogą starać się zarówno studenci uczelni publicznych jak też niepublicznych oraz bez względu na tryb studiowania.

Jedynym ograniczeniem w uzyskaniu kredytu studenckiego jest dochód na osobę w rodzinie studenta. Dodatkowym ograniczeniem jest wiek. Kredyt studencki mogą uzyskać osoby, które nie przekroczyły 25 roku życia. Kredyty kierowane są również do osób kontynuujących naukę na studiach doktoranckich.

Dochód rodziny a kredyt dla studenta

Kredyty studenckie są kierowane do studentów pochodzących z mniej zamożnych rodzin. W poszczególnych latach ustalana jest maksymalna kwota na jedną osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do uzyskania kredytu studenckiego. Na obecny rok akademicki taka maksymalna kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta została ustalona na 2500 złotych netto. jesienna-pozyczka

Jak można starać się o kredyt studencki?

Uzyskanie kredytu studenckiego wymaga spełnienia określonych formalności. Po pierwsze niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w banku, który udziela kredytów studenckich. We wniosku niezbędne jest wskazanie dochodów rodziny studenta oraz dokumentów, które uzyskiwanie takich dochodów potwierdzają. Takie dokumenty pozwalają na zapewnienia informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej. Student musi również uzyskać zaświadczenie ze szkoły wyższej, które potwierdza status studenta.

Zabezpieczenie kredytu studenckiego

Kredyty studenckie wymagają zabezpieczenia, gdzie banki wymagają poręczenia kredytu. W zależności od zdolności kredytowej poręczyciela niezbędne może być przedstawienie jednego lub więcej poręczycieli. Gdy rodzice nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej student może starać się o uzyskanie poręczenia ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku studentów z terenów wiejskich.

Poręczenie ze strony BGK dotyczy w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej i nie mają żadnych dochodów sto procent kwoty kredytu. W przypadku studentów, których dochodów na osobę w rodzinie przekracza 1500 złotych również mogą liczyć na poręczenie sto procent kwoty kredytu.

Natomiast na poręczenie dziewięćdziesięciu procent kwoty kredytu studenckiego mogą liczyć studenci, których rodziny nie przekraczają dochody na osobę w wysokości 2000 złotych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.