Kupno zmywarki – na co zwrócić uwagę?

Kupno zmywarki – na co zwrócić uwagę?

Zmywarki są dostępne w coraz większej liczbie polskich domów i mieszkań. To urządzenia, z którymi możemy zapomnieć o mozolnym zmywaniu naczyń ręcznie – wystarczy tylko napełnić zmywarkę i włączyć program, aby po jakimś czasie wyjąć je czyste i lśniące. Jak zatem wybrać dobrą zmywarkę dla siebie?

W sprzedaży możemy znaleźć obecnie szeroką gamę różnych zmywarek – są to urządzenia wolnostojące i przeznaczone do zabudowy, czyli możemy dopasować ją do reszty mebli w kuchni.

Niezależnie od tego, czy chcemy zdecydować się na model wolnostojący, czy do zabudowy, warto zwrócić uwagę na jej parametry techniczne, ponieważ to właśnie od nich zależy skuteczność zmywania i nasze zadowolenie.

Wymiary zmywarki

Zacznijmy od wymiarów zmywarki, a mianowicie od jej szerokości. Zmywarki możemy obecnie zakupić w dwóch głównych wariantach szerokości, a mianowicie:

  • zmywarki o szerokości 45 cm
  • zmywarki o szerokości 60 cm

Zmywarka o mniejszej szerokości pomieści mniej naczyń, dlatego polecana jest ona głównie dla osób mieszkających samodzielnie albo dla par, z kolei ta o większej szerokości ma też większą pojemność, więc będzie dobra dla większej rodziny.

Oczywiście, pod uwagę musimy też wziąć możliwości montażowe zmywarki, czyli musimy zmierzyć, czy zmieści się ona w konkretnym miejscu pod względem swojej szerokości.

Programy zmywania

Zmywarki mają najczęściej kilka różnych programów zmywania, które różnią się pomiędzy sobą czasem pracy urządzenia, rodzajem pracy – zmywanie wstępne, zasadnicze, płukanie, suszenie, a także temperaturą. Z rodzajem programu związana jest też ilość zużytego prądu oraz wody.

Warto zwrócić uwagę, czy zmywarka posiada program oszczędny, który określany jest też jako ekonomiczny, ekologiczny lub Eco. Wówczas zużywa ona najmniej wody i prądu, ale pracuje dłużej. Dzięki temu programowi możemy jednak zmniejszyć koszty korzystania z tego urządzenia w swojej kuchni.

Klasa energetyczna zmywarki

Gdy nie chcemy, aby zmywarka pobierała dużo energii podczas pracy, powinniśmy zwrócić uwagę na jej klasę energetyczną. Najwyższa to klasa A+++, niższa to A++, jeszcze niższa to A+, a następnie A, B, C i tak dalej.

Większość dobrych zmywarek posiada klasę energetyczną A++ albo A+, dlatego warto zwrócić uwagę na te właśnie modele. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań będą one znacznie tańsze w utrzymaniu niż zmywarki z gorszymi klasami.

Wyposażenie wewnętrzne zmywarki

Przy poszukiwaniu odpowiedniego modelu zmywarki powinniśmy też zwrócić uwagę na jej wyposażenie wewnętrzne. W zmywarkach są umieszczane kosze, które służą do układania w nich naczyń. Dodatkowo na wyposażeniu znajdziemy mniejszy, wyjmowany koszyk na naczynia albo specjalną tackę na nie. Dodatkowo zmywarka może mieć też inne akcesoria, na przykład uchwyty na kieliszki.

W zależności od ułożenia prętów koszu będzie można zmieścić w nich różne naczynia. Zwrócimy uwagę na to, czy niektóre pręty możemy regulować – to pozwoli nam na łatwiejsze dopasowanie do różnych naczyń.

Przy poszukiwaniu odpowiedniego modelu możemy też posłużyć się dostępnymi on-line opiniami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.