Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Umowa pożyczki - jak ją czytać?

Umowa pożyczki - jak ją czytać?

Gdy podpisujemy umowę kredytową lub o pożyczkę, powinniśmy zapoznać się dokładnie z jej zapisami. Niestety, umowy to często wielostronicowe dokumenty, które zawierają mnóstwo trudnych sformułowań wyglądających jak maczek na kartkach. Dlatego mała czcionka nie kojarzy nam się zbyt dobrze – często wtedy, gdy mówimy, że coś zapisane było małą czcionką czy drobnym druczkiem, było mało widoczne na pierwszy rzut oka. Jednak obecnie coraz częściej instytucje wychodzą naprzeciwko oczekiwaniom klientów i konstruują czytelne umowy.

Temat małej czcionki w kontekście ofert bankowych i pozabankowych jest cały czas elementem dyskusji. Konsumenci narzekają, że umowy są długie, zawiłe i mało czytelne. Z drugiej strony instytucje finansowe są zobowiązane do zawierania w dokumentach wszystkich wymaganych prawem zapisów. Przez lata każdy, kto chciał wziąć kredyt czy pożyczkę odpowiedzialnie, był zmuszony do poświęcenia swojego czasu na zapoznanie się z zapisami i ich analizę.

Czy wobec tego da się napisać umowę o kredyt czy pożyczkę tak, aby była ona czytelna? Aktualnie coraz więcej banków i firm pozabankowych kładzie nacisk na to, aby ich umowy były łatwe w czytaniu. Co ważne, zyskuje nie tylko sam konsument, ale również bank, który ma mniej reklamacji i więcej zadowolonych klientów.

Czytelna umowa, czyli jaka?

Tutaj ważna jest nie tylko sama ilość tekstu, ale również sposób jego prezentacji. Jednak nie tylko duża czcionka jest tutaj kluczowa. Poniżej opisujmy w jaki sposób możemy rozpoznać czytelną umowę.

Czytelna umowa powinna posiadać skrócone, bardziej przystępne dla klienta zapisy, które będziemy mogli od razu zrozumieć. Najlepiej, aby podane były one w formie zapytań oraz odpowiedzi, ponieważ wtedy klient może też łatwo znaleźć informacje, które najbardziej są mu potrzebne. Gdzie jest to możliwe, stosuje się także prostą formę zwracania się do klienta – zamiast posiadacza rachunku czy kredytobiorcy mówi się do niego „ty”, co ułatwia zrozumienie zapisów. jesienna-pozyczka

Jeśli z kolei chodzi o prezentację zapisów, są one pisane dużymi, łatwymi w odczytaniu czcionkami, często umieszczane są też w tabelkach i zawierają wyróżnione nagłówki i zapytania szeregujące informacje o zapisach umowy. Najważniejsze informacje są wytłuszczone lub oznaczone w inny sposób, przykładowo piktogramem.

Taką umowę będziemy mogli bez problemu samodzielnie przeczytać oraz zrozumieć jej zapisy. Dzięki temu podpiszemy umowę bez problemów i jeżeli będziemy chcieli sprawdzić jej zapisy, gdy zajdzie taka potrzeba, będziemy mogli łatwo je odszukać.

Co wtedy, gdy umowa napisana jest drobnym druczkiem?

Jeśli jednak pożyczka ratalna czy kredyt są oferowane z umową napisaną małą czcionką, w takim przypadku będziemy musieli bardzo dokładnie zapoznać się z jej zapisami. Najlepiej poświęcić na to więcej czasu, aby mieć pewność, że zrozumieliśmy wszystkie zapisy. Gdy czegoś nie zrozumiemy, skonsultujmy się z bankiem czy firmą pożyczkową lub zapytajmy innej osoby, która zna się na finansach.

W Aasa Polska wychodzimy naprzeciwko potrzebom klientów – nasze umowy są jasno sformułowane i z wzorem umowy można zapoznać się już teraz na naszej stronie internetowej!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.