Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Mandat za granicą - czy muszę go zapłacić?

Mandat za granicą - czy muszę go zapłacić?

Przez długi czasu zyskanie mandatu za granicą nie wiązało się zasadniczo z żadnymi dużymi konsekwencjami – brak wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi krajami powodował, że kierowcy po prostu unikali kary. Teraz jednak sytuacja wygląda znacznie inaczej – również zagraniczne podmioty mogą występować o dane polskich kierowców w celu wyegzekwowania nałożonego mandatu.

W zasadzie aż do 2013 roku kierowcy po prostu nie płacili wystawionych za granica mandatów za jazdę samochodem. Obcym służbom również nie opłacało się prowadzić egzekucji tego rodzaju i zdarzały się one rzadko. Jednak od tego roku wprowadzono specjalny unijny system współpracy międzynarodowej skupiony na ściganiu wykroczeń drogowych.

Ceny mandatów na terenie Europy są zróżnicowane. W Polsce są one dość niskie w porównaniu z innymi krajami, na przykład skandynawskimi, gdzie należą do znacznie wyższych. Poniżej prezentujemy koszty, na które mogą narazić się niefrasobliwi kierowcy.

Przykładowe ceny mandatów za przekroczenie prędkości o 20 km/h:

• w Austrii od 30 euro

• w Belgii i Finlandii od 100 euro jesienna-pozyczka

• w Chorwacji od 65 euro

• w Czarnogórze od 70 euro

• w Czechach od 40 euro

• we Francji i Danii od 135 euro

• w Niemczech do 35 euro

• w Norwegii od 420 euro jesienna-pozyczka

• w Rumunii od 50 euro

• w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie od 25 euro

• w Słowacji od 150 euro

• w Słowenii od 80 euro

• w Szwajcarii od 165 euro

• w Szwecji od 270 euro

• w Wielkiej Brytanii od 130 euro

• na Węgrzech do 100 euro

• we Włoszech od 170 euro

Do powyższych kosztów mogą dojść również inne – związane z postępowaniem oraz ściągnięciem należności.

Wobec tego wtedy, gdy przykładowo przekroczymy za granicą prędkość, będziemy mogli otrzymać mandat, który powinien być zapłacony. Wielu kierowców o jego nałożeniu dowiaduje się listownie, gdy do domu przychodzi odpowiednie powiadomienie. To możliwe, ponieważ zagraniczne podmioty mogą teraz występować do polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego o przekazanie danych podejrzanego kierowcy.

Jak zapłacić mandat z zagranicy?

Jak już wspomnieliśmy, zagraniczny wystawca mandatu najczęściej zwraca się do Krajowego Punktu Kontaktowego w celu uzyskania danych kierowców. Gdy otrzymuje te właśnie dane, wówczas zlecane jest odpowiednie tłumaczenie pisma z mandatem, które w następnej kolejności przesyłane jest do sprawcy pocztą poleconą.

W piśmie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje dotyczące przewinienia, a także informacje dotyczące tego, jak powinniśmy dokonać zapłaty. Najczęściej zapłata odbywa się poprzez przelew na wskazany numer konta.

Najistotniejsze jest jednak to, że mandat powinien być zatwierdzony przez polski sąd – tylko wtedy ma on odpowiednią moc prawną. Generalnie polskie sądy przychylają się do wniosków podmiotów zagranicznych o nałożenie mandatu.

Warto jednocześnie wskazać, że jeżeli mandat nie posiada podstawy do jego nadania, nie jest zatwierdzony podczas polskiego postępowania sądowego, wtedy nie musimy go płacić. Najlepiej spróbować się wtedy skontaktować z policją z danego kraju, aby wyjaśnić sytuację. Zdarzają się oszustwa!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.