W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jaka kara dla kierowcy za jazdę bez OC?

Jaka kara dla kierowcy za jazdę bez OC?

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel samochodu musi mieć wykupione OC dla swojego pojazdu. To obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które kosztuje zwykle kilkaset złotych na rok. Na co możemy narazić się wtedy, gdy nie wykupimy OC w terminie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które zapewnia ochronę wtedy, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.

Istnieje wiele różnych rodzajów ubezpieczeń OC, w tym jedno z najbardziej popularnych to ubezpieczenie komunikacyjne OC. Jego zadaniem jest ochrona sprawcy wypadku przed finansowymi skutkami jego czynów. Gdy wobec tego wywołamy wypadek albo kolizję, wówczas ubezpieczyciel pokryje koszty – nie będziemy musieli płacić za nie z własnej kieszeni.

Konsekwencje braku polisy OC

Gdy nie posiadamy komunikacyjnego ubezpieczenia OC, jesteśmy narażeni przede wszystkim na kary finansowe. Oczywiście, gdy w okresie braku OC wywołamy wypadek lub kolizję, wtedy także możemy ponieść ogromne koszty idące w dziesiątki czy setki tysięcy złotych.

Nieubezpieczonych kierowców ściga tak zwany wirtualny policjant, ale może dać ją też zwykły policjant. Kara wyznaczana jest urzędowo i jest stała. Nie można jej w żaden sposób negocjować, obniżyć, uzależniać od osiąganych dochodów. zimowa-pozyczka

_**W 2017 roku kary za brak OC dla samochodów osobowych prezentują się następująco:

• brak ubezpieczenia OC do 3 dni – kara 800 złotych

• brak ubezpieczenia OC od 3 do 14 dni – kara 2 000 złotych

• brak ubezpieczenia OC powyżej 14 dni – kara 4 000 złotych**_

W przypadku samochodów ciężarowych kary są jeszcze wyższe i wynoszą w przypadku okresu do 3 dni 1 200 złotych, od 3 do 14 dni 3 00 złotych, natomiast powyżej 14 dni 6 000 złotych. Dla pozostałych pojazdów koszty stanowią odpowiednio: 130, 340 oraz 670 złotych.

Gdy kierowca bez OC jest winny kolizji

Spowodowanie kolizji samochodem bez wykupionego OC jest poważnym problemem i oznacza konieczność wyłożenia odpowiedniej sumy z własnej kieszeni. Oczywiście, koszt zależny jest od rodzaju zdarzenia – małe otarcie przy parkowaniu nie będzie kosztowne, ale wydatki mogą iść nawet w miliony złotych, gdy wywołamy katastrofę mającą bardzo poważne skutki. zimowa-pozyczka

W tym przypadku ofiara otrzymuje pieniądze od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, natomiast ten ściąga pieniądze od sprawcy. Oczywiście, sprawa może oprzeć się także o komornika.

Jak znaleźć odpowiednią polisę OC dla siebie?

Gdy poszukujesz odpowiedniej polisy komunikacyjnej OC dla siebie, z ofertami można zapoznać się już teraz przez internet. Na specjalnych serwisach internetowych porównujących oferty możemy znaleźć najlepsze polisy w przystępnych cenach. Możemy również udać się do agenta ubezpieczeniowego, który będzie mógł zaprezentować dla nas ofertę różnych ubezpieczycieli i doradzić, na co warto się zdecydować.

Niestety, w ostatnim czasie koszty polis OC znacznie wzrosły, wobec tego warto poświęcić więcej czasu na poszukiwanie odpowiednich ofert. Nigdy jednak nie rezygnujmy z zakupu polisy OC, ponieważ możemy narazić się na bardzo duże koszty wtedy, gdy nie będziemy jej posiadali.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.