Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czy można mieć kilka pożyczek w tym samym czasie?

Czy można mieć kilka pożyczek w tym samym czasie?

W pożyczaniu pieniędzy nie ma nic złego. Pożyczki i kredyty pozwalają nam na uzyskanie dodatkowego zastrzyku finansowego wtedy, gdy nie mamy wystarczających oszczędności. Czy jednak możemy mieć kilka pożyczek jednocześnie?

To, czy otrzymamy pożyczkę od banku lub firmy pozabankowej, zależy głównie od naszej wiarygodności oraz zdolności kredytowej. W końcu nie pożyczylibyśmy chętnie pieniędzy osobie, do której nie mamy zaufania.

Dzisiaj pożyczkę możemy wziąć zarówno osobiście, w placówce banku lub firmy pożyczkowej, albo możemy zaciągnąć ją on-line lub telefonicznie. Obecnie to właśnie pożyczki internetowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie musimy wtedy w ogóle wychodzić z domu, aby otrzymać pieniądze na swoje konto.

Dla kogo więcej niż jedna pożyczka?

Zasadniczo możemy wziąć więcej niż jedną pożyczkę – jednak z pewnymi ograniczeniami. Wszystko zależy od tego, gdzie ją zaciągamy, a także na jaką sumę ma ona opiewać w zestawieniu z naszą zdolnością kredytową.

To, czy kolejna pożyczka zostanie nam udzielona, zależy od tego, czy będziemy w stanie ją spłacić. Jeżeli mamy dobrą sytuację finansową, w takim przypadku będziemy mogli uzyskać dodatkowe środki. Bank czy instytucja pozabankowa zbadają wtedy nasze możliwości finansowe i wydadzą stosowną decyzję.

Wobec tego możemy uzyskać dwie, a nawet więcej niż dwie pożyczki czy kredyty w banku oraz w firmach pożyczkowych działających pozabankowo. Ich liczba jest już zależna od naszej zdolności kredytowej. Możemy mieć przykładowo kilka mniejszych pożyczek albo jedną dużą i mniejszą pożyczkę.

Jeśli jednak nasza sytuacja finansowa nie będzie zbyt dobra, bank czy inna instytucja po jej zbadaniu mogą wydać negatywną decyzję. Kolejną pożyczkę będziemy mogli wziąć wtedy, gdy spłacimy aktualne zobowiązanie, lub wtedy, gdy nasza zdolność kredytowa ulegnie poprawie.

Jednak pożyczka w firmie pozabankowej

Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku pożyczek pozabankowych mogą pojawić się dodatkowe warunki. Generalnie większość pozabankowych firm pożyczkowych nie pozwala swoim klientom na wzięcie dwóch pożyczek jednocześnie. Wobec tego wtedy, gdy mamy tylko jedną pożyczkę w danej firmie pożyczkowej, nie możemy wziąć kolejnej w tej samej firmie. Będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy spłacimy obecne zobowiązanie.

Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mogli otrzymać kilku pożyczek pozabankowych w wielu firmach pożyczkowych. Tutaj jednak także obowiązuje zasada naszej wiarygodności i zdolności kredytowej – oczywiście, wtedy, gdy firma pożyczkowa sprawdza te kwestie.

Czy warto mieć kilka pożyczek?

Oczywiście, pozostaje jeszcze kwestia naszych możliwości finansowych – gdy chcemy zaciągnąć kolejną pożyczkę, musimy zawsze przeliczyć, czy będziemy mogli pozwolić sobie na jej spłatę.

Obecnie uzyskanie pożyczek jest bardzo proste, nawet tylko na dowód. Wobec tego wiele osób wpada w pułapkę i decyduje się na zaciąganie kolejnych pożyczek nawet wtedy, gdy budżet już teraz jest napięty. Warto więc dobrze przemyśleć, czy kolejne obciążenie będzie dla nas bezpieczne.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.