Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Auto zastępcze z OC sprawcy – kiedy przysługuje?

Auto zastępcze z OC sprawcy – kiedy przysługuje?

Otrzymanie samochodu zastępczego wtedy, gdy nasz pojazd w wyniku wypadku czy kolizji nie jest możliwy do użytkowania, nie musi wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Komu i na jakich zasadach przysługuje samochód zastępczy z OC sprawcy?

Przez długi czas ubezpieczyciele nie chcieli płacić za wynajem samochodów zastępczych. Gdy towarzystwa ubezpieczeniowe pokrywały koszty, robiły to jedynie w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jednak obecnie sprawa jest już jasna – została zbadana przez Sąd Najwyższy, który w uchwale wskazał, że poszkodowani mają prawo do zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego bez względu na to, do jakich celów jest on wykorzystywany.

Komu przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy?

W związku z powyższym samochód zastępczy z OC sprawcy przysługuje każdemu – nie tylko przedsiębiorcom czy osobom mającym problem z korzystaniem z komunikacji publicznej. To duże udogodnienie – możemy otrzymać auto zastępcze na dojazdy do pracy, na zakupy, na wycieczki.

Warto jednak wskazać, że ubezpieczyciel może wzbraniać się przed zapłatą za samochód zastępczy w momencie, gdy poszkodowany ma inny samochód.

Na jak długo można wynająć auto zastępcze?

Czas wynajmu samochodu zastępczego jest zależny od czasu naprawy pojazdu – wobec tego pojazd zastępczy może być używany od momentu zaistnienia szkody aż do chwili otrzymania samochodu z warsztatu.

W przypadku, gdy samochód został zniszczony całkowicie i poszkodowany musi kupić nowy, zwrot kosztów wynajmu należy się aż do dnia zakupu innego pojazdu. Nie można jednak przeciągać tego w nieskończoność.

Jaki samochód zastępczy możemy wynająć?

Ograniczenia w wyjeździe dotyczą również rodzaju samochodu zastępczego. Przede wszystkim pojazd ten nie może być klasy wyższej niż użytkowany pojazd. Ponadto stawki za wynajem pojazdu nie mogą być wyższe od średnich stawek wynajmu na rynku lokalnym.

Czy auto zastępcze można wynająć bezgotówkowo?

Tak, jest to możliwe i nawet wskazane. Nie każdego stać na to, aby pokryć koszty wynajmu samochodu, dlatego wynajem bezgotówkowy nie nadszarpnie naszego domowego budżetu.

Warto zdecydować się na wypożyczalnię, która będzie mogła zaoferować nam wynajem bezgotówkowy. Wtedy firma wypożyczająca pojazdy rozlicza się w ubezpieczycielem, więc poszkodowany nie musi płacić z własnej kieszeni.

Czy można holować auto na koszt ubezpieczyciela?

Gdy pojazd nie nadaje się już do jazdy, wówczas koszty holowania go do warsztatu albo innego wyznaczenia miejsca mogą być pokryte z polisy OC sprawcy.

Warto jednak wskazać, że ubezpieczyciele mogą kwestionować poniesione przez nas koszty. Zgodnie z prawem poszkodowany powinien minimalizować koszty. Może się okazać, że ubezpieczyciel zakwestionuje wysokość faktur za holowanie, gdy przekraczają one średnie stawki na lokalnych rynkach.

Wobec tego wtedy, gdy jesteśmy osobą poszkodowaną i nasz samochód nie nadaje się do dalszej jazdy, możemy otrzymać auto zastępcze z OC sprawcy – także bardzo wygodnie, ponieważ bezgotówkowo. Samochód możemy wynająć między innymi w wypożyczalniach oraz w salonach dealerskich.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.