Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kiedy pomoże nam Rzecznik Finansowy?

Kiedy pomoże nam Rzecznik Finansowy?

Masz problemy w odnalezieniu się w zawiłych przepisach bankowych? Jeżeli chcesz złożyć reklamację usług pożyczkowych albo nie wiesz, jak odczytać zapisy w umowie, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego.

Rząd w 2015 roku przyjął ustawę regulującą reklamacje na rynku finansowym. Ustawa ta zawierała również zapis o ustanowieniu stanowiska takiego jak Rzecznik Finansowy, którego zadaniem miało być pomaganie klientom oraz zabezpieczanie ich interesów na rynku finansowym.

Zgodnie z przepisami obowiązki Rzecznika Finansowego to między innymi:

• prowadzenie mediacji pomiędzy konsumentem a podmiotem rynku finansowego

• edukacja dotycząca ochrony praw konsumenta i klienta na rynku finansowym

• pomoc w rozpatrywaniu wniosków konsumenckich związanych z reklamacjami jesienna-pozyczka

• przygotowywanie opinii dotyczących projektów aktów prawnych dotyczących rynku finansowego

• składnie wniosków do o zmianę prawa w kwestiach organizacji rynku finansowego

Gdy wobec tego potrzebujemy pomocy związanej z pożyczkami lub kredytami, możemy także skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

Kiedy możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego?

Jego wsparcie może przydać nam się jeszcze przed podpisaniem umowy z pożyczkodawcą czy kredytodawcą – Rzecznik może zaoferować nam poradę prawną, która pomoże zrozumieniu zapisów umowy.

Gdy mamy z kolei problemy związane z korzystaniem z kredytu czy pożyczki lub innych produktów finansowych, także możemy skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym. Eksperci z jego biura będą mogli doradzić nam, w jaki sposób prawidłowo złożyć reklamację.

Na pomoc możemy też liczyć wtedy, gdy reklamacja nie będzie rozpatrzona po naszej myśli. Wtedy Rzecznik Finansowy może przeprowadzić specjalne postępowanie interwencyjne. Jest ono bezpłatne i może skorzystać z niego każdy konsument. jesienna-pozyczka

Gdy interwencja również nie przyniesie oczekiwanych efektów, można spróbować ostatniego pozasądowego sposobu na dojście do porozumienia z bankiem czy inną instytucją finansową – to tak zwane poreklamacyjne postępowanie polubowne. Rzecznik Finansowy występuje wtedy w charakterze mediatora pomiędzy stronami. Wszczęcie postępowania to koszt 50 złotych.

Jeżeli nawet wtedy nie uda się dojść do porozumienia, Rzecznik Finansowy ma obowiązek przygotować oficjalną opinię prawną zawierającą ocenę sprawy. Może być ona wykorzystana podczas rozprawy sądowej, gdy konsument zdecyduje się na złożenie sprawy do sądu.

Jak skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

• telefonicznie pod numerami: 22 333 73 25 – dyżury ekspertów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 dla problemów z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego, natomiast dla problemów dotyczących ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego pod numerami 22 333 73 28 (ubezpieczenia gospodarcze), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 oraz 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 15:00 (OFE i emerytury)

• e-mailowo pod adresem: porady@rf.gov.pl

• listownie pod adresem: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Dokładne informacje dotyczące stanowiska Rzecznika Finansowego oraz jego obowiązków, również pomocne odpowiedzi na różne pytania i porady znajdziemy na stronie internetowej pod adresem: rf.gov.pl.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.