Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Kiedy możemy liczyć na pomoc Rzecznika Finansowego?

Kiedy możemy liczyć na pomoc Rzecznika Finansowego?

Masz problemy w odnalezieniu się w zawiłych przepisach bankowych? Jeżeli chcesz złożyć reklamację usług pożyczkowych albo nie wiesz, jak odczytać zapisy w umowie, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego.

Rząd w 2015 roku przyjął ustawę regulującą reklamacje na rynku finansowym. Ustawa ta zawierała również zapis o ustanowieniu stanowiska takiego jak Rzecznik Finansowy, którego zadaniem miało być pomaganie klientom oraz zabezpieczanie ich interesów na rynku finansowym.

Zgodnie z przepisami obowiązki Rzecznika Finansowego to między innymi:

• prowadzenie mediacji pomiędzy konsumentem a podmiotem rynku finansowego

• edukacja dotycząca ochrony praw konsumenta i klienta na rynku finansowym

• pomoc w rozpatrywaniu wniosków konsumenckich związanych z reklamacjami

• przygotowywanie opinii dotyczących projektów aktów prawnych dotyczących rynku finansowego

• składnie wniosków do o zmianę prawa w kwestiach organizacji rynku finansowego

Gdy wobec tego potrzebujemy pomocy związanej z pożyczkami lub kredytami, możemy także skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

Kiedy możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego?

Jego wsparcie może przydać nam się jeszcze przed podpisaniem umowy z pożyczkodawcą czy kredytodawcą – Rzecznik może zaoferować nam poradę prawną, która pomoże zrozumieniu zapisów umowy.

Gdy mamy z kolei problemy związane z korzystaniem z kredytu czy pożyczki lub innych produktów finansowych, także możemy skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym. Eksperci z jego biura będą mogli doradzić nam, w jaki sposób prawidłowo złożyć reklamację.

Na pomoc możemy też liczyć wtedy, gdy reklamacja nie będzie rozpatrzona po naszej myśli. Wtedy Rzecznik Finansowy może przeprowadzić specjalne postępowanie interwencyjne. Jest ono bezpłatne i może skorzystać z niego każdy konsument.

Gdy interwencja również nie przyniesie oczekiwanych efektów, można spróbować ostatniego pozasądowego sposobu na dojście do porozumienia z bankiem czy inną instytucją finansową – to tak zwane poreklamacyjne postępowanie polubowne. Rzecznik Finansowy występuje wtedy w charakterze mediatora pomiędzy stronami. Wszczęcie postępowania to koszt 50 złotych.

Jeżeli nawet wtedy nie uda się dojść do porozumienia, Rzecznik Finansowy ma obowiązek przygotować oficjalną opinię prawną zawierającą ocenę sprawy. Może być ona wykorzystana podczas rozprawy sądowej, gdy konsument zdecyduje się na złożenie sprawy do sądu.

Jak skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

• telefonicznie pod numerami: 22 333 73 25 – dyżury ekspertów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 dla problemów z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego, natomiast dla problemów dotyczących ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego pod numerami 22 333 73 28 (ubezpieczenia gospodarcze), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 oraz 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 15:00 (OFE i emerytury)

• e-mailowo pod adresem: porady@rf.gov.pl

• listownie pod adresem: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Dokładne informacje dotyczące stanowiska Rzecznika Finansowego oraz jego obowiązków, również pomocne odpowiedzi na różne pytania i porady znajdziemy na stronie internetowej pod adresem: rf.gov.pl.

Ten wpis znajduje się w kategorii