Jak wybrać właściwą kwotę pożyczki online?

Jak wybrać właściwą kwotę pożyczki online?

Chcesz zaciągnąć pożyczkę, ale nie wiesz, jaka kwota będzie dla ciebie odpowiednia? Warto dobrze to przemyśleć, aby nie wziąć ani za dużo, ani za mało. Jak określić, ile pieniędzy potrzebujemy z pożyczki? Sprawdź razem z nami!

Pożyczki zaciągamy na różne cele, między innymi na remont, zakup wyposażenia domu, na wyjazdy wakacyjne, dziecięcą wyprawkę do szkoły czy też na pokrycie długów. Pożyczkę możemy wziąć na dowolny cel – tylko od nas zależy, jak wykorzystamy uzyskane pieniądze.

Kwota pożyczki, którą możemy uzyskać, zależna jest od szeregu różnych czynników, między innymi od tego, jaką ofertę wybierzemy, a także od tego, jaka jest nasza zdolność oraz wiarygodność kredytowa. W przypadku chwilówek to zwykle kwota do kilku tysięcy złotych, dla pożyczek ratalnych nawet kilkaset tysięcy złotych.

Pożyczka trafiona w dziesiątkę

Dobra pożyczka to taka, która będzie spełniała wymagania pożyczkobiorcy – także pod kątem dostępnej kwoty. Pożyczki najczęściej bierzmy na konkretny cel, dlatego powinniśmy dobrać jej kwotę właśnie do tego, ile planujemy wydać pieniędzy. Przykładowo, gdy chcemy kupić nową pralkę za 1200 złotych, możemy wziąć po prostu pożyczkę na kwotę 1200 złotych.

Jednak wtedy, gdy możemy uzyskać wyższą sumę, pojawia się pokusa, aby dodatkowe pieniądze przeznaczyć na inne, mniej naglące cele. Oczywiście, nie musi tak wcale być – możemy przykładowo wziąć więcej pieniędzy i wykonać od dawna planowane malowanie ścian. Niemniej w sytuacji, gdy myślimy o wydaniu pieniędzy na coś, co tak naprawdę nie jest nam potrzebne, warto zastanowić się dwa razy. wiosenna-pozyczka

Co za dużo, to niezdrowo

Kwota pożyczki powinna nie tylko odpowiadać celowi, na który chcemy ją wydać, ale też naszym możliwościom finansowym. Branie sporej pożyczki wtedy, gdy jesteśmy w gorszej sytuacji, może być prostym sposobem na jeszcze większe problemy.

Wobec tego powinniśmy uważać wtedy, gdy firma pożyczkowa czy bank chcą zaoferować nam pożyczkę wyższą niż nasze obecne potrzeby. Przeliczmy, czy dana rata nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla naszego domowego budżetu. Wtedy możemy wpaść w spiralę zadłużenia, nasza sprawa może trafić do windykatora, w końcu do komornika.

Aby nie brać kolejnej pożyczki, gdy zabraknie pieniędzy

Z drugiej strony musimy również pamiętać o tym, żeby wyznaczyć naszą sumę pożyczki tak, aby nie okazało się, że będziemy musieli w niedługim czasie zaciągać kolejną. Dotyczy to przede wszystkim takich przypadków, w których chcemy wykonać remont czy naprawę samochodu i nie wiemy dokładnie, czy nie pojawią się jakieś dodatkowe koszty, o których jeszcze nie wiemy.

W takim przypadku warto pomyśleć o wzięciu nieco większej pożyczki, na przykład o 10% czy 20% w stosunku do zakładanej kwoty. Nie wydawajmy jednak nadwyżki od razu – poczekajmy, aż prace się skończą. Gdy okaże się, że nie musimy wykorzystywać dodatkowej sumy, możemy przeznaczyć ją na spłatę rat i oddać pożyczkę wcześniej lub po prostu wydać na inne cele, ale tylko wtedy, gdy wiemy, że pieniędzy wystarczy nam na spłatę pozostałego zadłużenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.