Czy istnieją prawdziwe raty 0 procent?

Czy istnieją prawdziwe raty 0 procent?

Często możemy spotkać się z reklamami sklepów kuszącymi ratami 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów. Czy jednak w rzeczywistości nie będziemy musieli wtedy zapłacić nic ponad cenę zakupu?

Najczęściej pożyczki i kredyty kojarzą nam się z wydatkami – koniecznością opłaty prowizji oraz odsetek. W związku z tym wtedy, gdy spotykamy się z propozycją rat 0%, od razu wzbudzają one podejrzliwość. Warto więc przyjrzeć się takim ofertom bliżej.

Raty 0% rzeczywiście istnieją, niemniej jednak nie każda oferta rzeczywiście jest prawdziwymi ratami 0%. Mogą pojawić się dodatkowe koszty czy warunki, które będziemy musieli spełnić, aby skorzystać z takiej oferty.

Na czym polegają prawdziwe raty 0%?

Prawdziwe raty 0% to takie, w których spłacamy w ratach dokładnie taką samą sumę, którą pożyczyliśmy. Przykładowo, kupujemy dla siebie laptopa za 2 000 złotych i oddajemy w ratach 10 x 200 złotych, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Takie raty najczęściej oferowane są w systemie 10 x albo 20 x, czyli kwota zakupu dzielona jest na 10 lub na 20 równych rat. Musimy jednak pamiętać o tym, że do wzięcia takiej pożyczki ratalnej potrzebujemy właściwej zdolności kredytowej.

Gdy to niewielka suma, wtedy nasza zdolność nie musi być duża – dla podanych 2 000 złotych to rata 200 złotych. Sprawa komplikuje się jednak wtedy, gdy chcemy kupić na raty 0% coś o przykładowej wartości 10 000 złotych. Wtedy w systemie 10 x to aż 1 000 złotych raty miesięcznie. Gdy nie mamy wystarczającej zdolności kredytowej, bank odmówi nam pożyczki i zaproponuje taką rozłożoną na niższe raty, ale już nie 0%, ale z oprocentowaniem.

Uwaga na dodatkowe koszty!

Może jednak zdarzyć się, że pod terminem rat 0% w rzeczywistości znajdziemy produkt, który będzie kosztował nas tyle samo, co zwykła pożyczka gotówkowa, a nawet będzie od niej jeszcze droższy.

Zwróćmy uwagę, czy bank pobiera od pożyczki prowizję – w prawdziwych ratach 0% nie jest ona naliczana. Także dodatkowym kosztem może być obowiązkowe ubezpieczenie, bez którego bank nie będzie chciał nam udzielić pożyczki ratalnej. To dodatkowy koszt, dlatego tak naprawdę także pożyczka nie będzie darmowa.

Musimy wobec tego zapoznać się dokładnie z zapisami umowy, ponieważ tak naprawdę kuszące raty 0% mogą być dość kosztowne.

Gdzie szukać prawdziwych rat 0%?

Gdy chcemy zdecydować się na zakupy w ratach 0%, nie znajdziemy ich zatem wszędzie. Możemy znaleźć je zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w tych internetowych. Możemy zakupić różnego rodzaju przedmioty, między innymi AGD, sprzęt RTV, komputery, ale również ubrania, meble, materiały budowlane i wykończeniowe, aby wspomnieć tylko o paru propozycjach.

Najczęściej raty tego rodzaju oferowane są jako promocja, dlatego zwykle nie są one dostępne non-stop. Wobec tego warto śledzić aktualności, gdy chcemy zakupić coś w takich ratach.

Podsumowując, zakupy w prawdziwych ratach 0% naprawdę istnieją, ale musimy pamiętać o tym, żeby zapoznać się ze szczegółami oferty, aby nie okazało się, że nasze raty 0% w rzeczywistości będą kosztowały nas znacznie więcej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.