Zimowa pożyczka dla każdego do 15 tys. złotych.

Sprawdź!

Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Skutki braku zapłaty alimentów

Skutki braku zapłaty alimentów

Płacenie alimentów jest obowiązkiem osoby, która została do tego zobligowana. Najczęściej są to rodzice, którzy płacą alimenty na dzieci, ale warto też wskazać, że możliwe jest płacenie ich na byłego małżonka czy na rodziców. Niewywiązywanie się z obowiązku płatności alimentów pociąga za sobą określone skutki prawne. Co wtedy grozi?

Sam fakt nałożenia obowiązku płacenia alimentów na daną osobę nie oznacza jeszcze, że będzie ona regulowała to zobowiązanie terminowo. Dość często zdarza się, że alimenty nie wpływają na konto albo zobowiązany do płacenia tego świadczenia nie robi tego terminowo, ale tylko raz na jakiś czas lub w kwocie innej niż zasądzona.

Alimenty z klauzulą wykonalności

Gdy sąd dokonuje przyznania alimentów uprawnionej do nich osobie, wówczas wyrok od razu otrzymuje klauzulę wykonalności. To oznacza, że osoba, która ma alimenty płacić, powinna podporządkować się zapisom w orzeczeniu sądowym.

W dokumencie znajdziemy przede wszystkim informacje o tym, jaka jest zasądzona wysokość alimentów, a także do jakiego terminu powinny być one wpłacone. Najczęściej data ta jest ustalana tak, aby odpowiadała możliwościom płatniczym zobowiązanego, na przykład w kilka dni po terminie, w którym ma otrzymać wypłatę.

Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

Jeśli jednak pomimo wyroku sądu zobowiązany nie płaci alimentów, wówczas należy zacząć działać. Konieczne jest udanie się do komornika z wyrokiem sądu, w którym znajduje się zaznaczona klauzula wykonalności. Na tej podstawie komornik będzie mógł rozpocząć swoją pracę.

Warto przy tym zaznaczyć, że osoba, która chce odzyskać alimenty, nie musi wskazywać na źródło dochodu zobowiązanego – to już zadanie dla komornika. Gdy okaże się, że komornik nie potrafi znaleźć informacji majątkowych tego rodzaju, wtedy może zwrócić się do Policji.

Odpowiedzialność karna

Także osoba, która nie płaci alimentów, może być podciągnięta do odpowiedzialności karnej. Za uchylanie się od zapłaty alimentów można być ukaranym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Żeby zastosowanie takiej kary było możliwe, należy wszcząć procedurę karną – może zrobić to osoba uprawniona do alimentów albo jej przedstawiciel prawny poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

Wpisy do baz dłużników

Osoba uchylająca się przed terminową płatnością alimentów może też zostać wpisana do tak zwanych baz dłużników, które zawierają informacje o dłużnikach.

Oznacza to, że może mieć ona trudności z wzięciem pożyczki, kredytu, zakupieniem czegoś na raty, zawarciem umowy abonamentowej. Właśnie takie utrudnienia są dla wielu osób niepłacących alimenty swoistym bodźcem do regulowania zobowiązań terminowo.

Alimenty mogą być ściągnięte od innych członków rodziny

Warto również na koniec wskazać, że jeśli egzekucja komornicza w stosunku do dłużnika alimentacyjnego nie przynosi odpowiednich rezultatów, a także nie jest możliwe otrzymanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wtedy istnieje możliwość starania się o alimenty od innych członków rodziny dziecka.

Wówczas alimenty mogą płacić przykładowo dziadkowie dziecka czy też dorosłe rodzeństwo.

Ten wpis znajduje się w kategorii