W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Na czym polegają kredyty konsolidacyjne?

Na czym polegają kredyty konsolidacyjne?

Konsolidacja kredytów i pożyczek reklamowana jest jako wygodna forma zapłaty wszystkich posiadanych zobowiązań finansowych po połączeniu ich w jedno. Wówczas, zamiast kilku, możemy spłacać tylko jeden kredyt. W wielu przypadkach takie rozwiązanie bardzo się opłaca, ale musimy pamiętać o tym, aby przekalkulować wszystko przed sygnowaniem umowy.

Połączenie zobowiązań finansowych w jedno, nierzadko z niższą ratą, określane jest jako konsolidacja. Banki w swoich reklamach przekonują nas, że to najlepsza oferta, ale musimy pamiętać o tym, że kredyt konsolidacyjny, który jest przez nie oferowany, jest kolejnym kredytem mającym swoje opłaty.

Kto może skorzystać z kredytów konsolidacyjnych?

Kredyty konsolidacyjne pozwalają nam na połączenie w jedno różnych zobowiązań, w tym kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych, zadłużenia z karty kredytowej czy rachunku bieżącego, także z kredytów ratalnych wziętych w sklepach.

Jednak nie zawsze bank jest skory do konsolidacji. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy mieliśmy lub mamy problemy ze spłatą swoich rat. To dla banku sygnał, że nie jesteśmy całkowicie godnym zaufania klientem. Jeśli jednak nasza wiarygodność kredytowa nie jest bardzo niska, bank w większości przypadków pomoże nam i udzieli kredyt konsolidacyjny.

Czym dokładnie jest kredyt konsolidacyjny?

Zasadniczo kredyt tego rodzaju udzielany jest na spłatę innych z naszych zobowiązań. Nie dostajemy jednak pieniędzy do ręki, ale to bank reguluje te zobowiązania za nas. Wtedy spłacamy tylko jedną ratę zamiast wielu. zimowa-pozyczka

Kredyty konsolidacyjne rzeczywiście pozwalają nam na uzyskanie mniejszego, wspólnego oprocentowania, niemniej najczęściej są one średnim oprocentowaniem aktualnych zobowiązań. Oprocentowanie zależy też od wybranego przez nas okresu spłaty. Aby konsolidacja miała sens i dała klientowi mniejsze raty, które są łatwiejsze w spłacie, trzeba wydłużyć okres kredytowania. Wobec tego kilka pożyczek na 2 lata może być zamienionych na jedną pożyczkę na 6 lat.

Nie zapominaj o sprawdzeniu kosztów konsolidacji

Wielu z nas wydaje się, że kredyt konsolidacyjny jest kredytem tańszym od tych, które posiadamy. Musimy jednak pamiętać o tym, że tak naprawdę oddajemy bankowi oferującemu kredyt konsolidacyjny więcej niż przy spłacie wszystkich zadłużeń osobno. Wprawdzie obniża się wysokość mniejszej raty, ale w sumie oddajemy bankowi więcej pieniędzy.

Oczywiście, będziemy musieli zapłacić też prowizję od takiego kredytu, a często i inne opłaty, na przykład bank uzależni kredyt od wykupienia przez nas polisy ubezpieczeniowej.

Komu opłaca się wziąć kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny to najlepszy wybór dla tych osób, które chcą uchronić się przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia i które chcą obniżyć comiesięczną ratę do spłaty, co pozwoli na łatwiejsze panowanie nad domowym budżetem.

Możemy też wziąć kredyt konsolidacyjny wtedy, gdy chcemy po prostu wygodnie spłacać jedną ratę zamiast wielu, ale pamiętajmy, że takie rozwiązanie będzie mniej opłacalne, ponieważ zapłacimy wtedy więcej. Niższa rata nie oznacza mniejszej kwoty do zapłaty!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.