W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Planowanie budżetu domowego krok po kroku

Planowanie budżetu domowego krok po kroku

Tylko niektórzy z nas planują swój budżet domowy. Najczęściej po prostu wydajemy pieniądze na to, na co musimy i na co chcemy, nie prowadząc żadnych zapisów z tym związanych. Gdy zarabiamy krocie i nie musimy liczyć się z wydatkami, wówczas rzeczywiście, budżet domowy nie będzie nam tak bardzo potrzebny. Gdy jednak zdarza się, że brakuje nam środków, warto pomyśleć o jego poprowadzeniu.

Budżet domowy wielu z nas kojarzy po prostu z zapisywaniem ponoszonych na co dzień wydatków. Jednak w rzeczywistości pod tym pojęciem znajduje się coś więcej – to nie tylko dokumentowanie przeszłości, ale również planowanie przyszłości. Dzięki posiadaniu własnego budżetu domowego jesteśmy w stanie łatwiej zapanować nad naszymi finansami, kontrolować je i dzięki temu zmniejszyć ryzyko takich sytuacji, gdy po prostu brakuje nam pieniędzy.

Wobec tego dzięki domowemu budżetowi będziemy wiedzieli, jak wydajmy nasze pieniądze, a także będziemy mogli zaplanować nasze przyszłe wydatki. Wtedy nie znajdziemy się w sytuacji, gdy po prostu nie wiemy, na co wydaliśmy nasz pieniądze, że zostało nam ich pod koniec miesiąca tak mało. Gdy zaprojektujemy nasz budżet prawidłowo, wtedy nagle okaże się, że tak naprawdę mamy sporą sumę do dyspozycji, możemy odłożyć pieniądze na wymarzone wakacje, a obciąć nasze wydatki tam, gdzie są zbyt wysokie.

Budżet domowy krok po kroku

Do wykonania swojego domowego budżetu możemy wykorzystać zwykły notatnik, używany na co dzień kalendarz, ale też możemy wybrać specjalne aplikacje na smartfony lub przygotować arkusz kalkulacyjny na komputerze.

Najprostszy budżet będzie składał się z trzech stron – na jednej będziemy wpisywali swoje dochodów oraz wydatki stałe i jednorazowe, które czekają na nas w danym miesiącu, na drugiej nieregularne wydatki, których nie zaplanowaliśmy na stronie pierwszej, natomiast na trzeciej przygotujmy swój plan oszczędzania. Każda z powyższych stron powinna odnosić się do jednego miesiąca. zimowa-pozyczka

Również na stronie z wydatkami stałymi najlepiej przygotować kategorie, na które będziemy wydawać pieniądze, na przykład opłaty mieszkaniowe, rachunki, jedzenie, chemia, transport, raty pożyczek i kredytów do zapłaty, ubezpieczenia, prenumeraty i inne.

Gdy wypiszemy już nasz domowy budżet, wtedy możemy wziąć się za obliczenia. Oczywiście, powinno być tak, że kwota, którą wydajemy na wydatki stałe i jednorazowe nie powinna być wyższa od naszych dochodów. Jeżeli uda nam się uzyskać różnicę, czyli przychody będą wyższe od wydatków, możemy ją skategoryzować na stronie trzeciej, czyli wpisać do oszczędności. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby także odkładać z góry wyznaczoną kwotę na oszczędności.

Wobec tego zawsze dowiemy się, ile będziemy mogli wydać w danym miesiącu, aby nie zostać z niczym.

Zacznij już dzisiaj!

Stworzenie budżetu domowego nie jest tak trudne, jak może się wydawać, zwłaszcza wtedy, gdy skorzystamy z gotowych szablonów czy aplikacji. Możesz zacząć już teraz, aby przekonać się, że własny budżet to bardzo pomocna sprawa i warto go mieć!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.