Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Na czym polegają pożyczki społecznościowe?

Na czym polegają pożyczki społecznościowe?

Pieniądze możemy pożyczać nie tylko od firm, które zajmują się tym profesjonalnie – banków czy instytucji pozabankowych. Również możemy zdecydować się na pożyczkę od osoby prywatnej. Może być to zarówno ktoś z grona rodziny lub znajomych, jak i osoba, z która nie jesteśmy związani. W tym drugim przypadku możemy zdecydować się na pożyczki społecznościowe.

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z istnienia pożyczek społecznościowych. To jedna z ostatnich nowości w zakresie w pożyczek, która przywędrowała do nas z Wielkiej Brytanii.

Pożyczki społecznościowe, które określane są w języku angielskim jako social lending, polegają na pożyczaniu środków od innych osób, które określane są mianem inwestorów, z użyciem specjalnych platform internetowych. Wobec tego pożyczki społecznościowe oferowane są nie przez firmy, ale przez inne osoby prywatne.

Prekursorem tego rodzaju pożyczek była ZOPA – Zone of Possible Agreement, co można przetłumaczyć jako strefa umożliwiająca porozumienie. W Polsce pierwsze serwisy tego rodzaju zaczęły pojawiać się od 2008 roku.

Pożyczka społecznościowa – jak to działa?

Aby skorzystać z pożyczek tego rodzaju, musimy na początku znaleźć odpowiedni serwis, z którym będzie to możliwe. Jednym z najpopularniejszych w Polsce jest Kokos.pl, ale dostępne są też inne platformy. pożyczka na lato

W serwisach pożyczek społecznościowych rejestrują się zarówno ci, którzy chcą pożyczyć pieniądze od innych osób, jak i ci, którzy chcą być pożyczkodawcami, czyli inwestorami. Na byciu inwestorem można zarobić, dlatego to popularna propozycja dla osób poszukujących dodatkowych źródeł dochodów.

Do wzięcia pożyczki społecznościowej nie potrzebujemy wiele. Powinniśmy jednak przejść odpowiednią weryfikację – przez przelew, podpięcie konta na Facebooku, weryfikację dowodu, dochodu, w bazach BIG. To od niej zależy, czy będziemy w stanie uzyskać dobrą pożyczkę dla siebie, ponieważ poprzez odpowiednią weryfikację będziemy mogli przyciągnąć inwestorów.

Aby otrzymać pożyczkę społecznościową, musimy wystawić specjalną aukcję pożyczkową. Tym terminem określa się ofertę przygotowaną przez pożyczkobiorcę. Określa on, jaką sumę potrzebuje, na jaki okres chce wziąć pożyczkę, może wskazać, na co chce ją przeznaczyć. Także wskazujemy na oprocentowanie (im wyższe, tym łatwiej znajdziemy inwestorów) oraz na czas trwania aukcji pożyczkowej.

Jak już wspomnieliśmy, na pożyczkę społecznościową składają się inwestorzy. Najczęściej to wiele osób, zwłaszcza gdy potrzebujemy wyższą sumę. Dlatego musimy pamiętać o tym, że pożyczki nie otrzymamy wtedy od razu – samodzielnie określamy czas trwania naszej aukcji pożyczkowej.

Kiedy warto zdecydować się na pożyczkę społecznościową?

Wobec tego pożyczki społecznościowe to inna oferta niż zwykłe pożyczki, na przykład pożyczki gotówkowe w ratach czy chwilówki. Główna różnica dotyczy faktu, że pożyczamy nie od firmy, ale od osób prywatnych, a także samodzielnie określamy warunki pożyczki.

Z drugiej strony musimy jednak pamiętać o tym, że pożyczki społecznościowe nie sprawdzą się wtedy, gdy potrzebujemy pieniędzy od ręki. Zwykle uzbieranie potrzebnej kwoty w ramach aukcji pożyczkowej trwa od kilku do kilkunastu dni. pożyczka na lato

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.