Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Małżonek pożyczył pieniądze bez mojej wiedzy

Małżonek pożyczył pieniądze bez mojej wiedzy

W tajemnicy przed małżonkiem można robić różnorodne rzeczy. Także można wziąć po kryjomu pożyczkę lub kredyt. Sprawa komplikuje się tym bardziej, gdy okazuje się, że małżonek nie spłaca swojego zobowiązania terminowo.

Pożyczka czy kredyt wzięte przez jednego małżonka bez wiedzy drugiego nie są niczym rzadkim. Dzisiaj w przypadku większości pożyczek, kredytów, również debetu na koncie czy karty kredytowej nie ma już potrzeby przedstawiania zgody drugiego małżonka – wystarczy tylko jeden podpis. Często jednak pojawia się ograniczenie kwotowe – czasami to kilka, innym razem kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Gdy małżonek bez problemu spłaca zaciągnięte samodzielnie pożyczki i inne zobowiązania, druga połówka może nigdy się o tym nie dowiedzieć. Gdy jednak pojawiają się opóźnienia w spłacie, do domu zaczynają przychodzić listy z firm windykacyjnych, pojawiają się telefony, nawet osobiste wizyty windykatorów. Nierzadko sprawa wydaje się też wtedy, gdy chcemy zaciągnąć wspólnie z małżonkiem inną pożyczkę albo kredyt, ale bank odmawia nam ze względu na negatywną historię w BIK współmałżonka.

Gdy mamy wspólnotę majątkową, co jest w Polsce standardem, co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy małżonek pożyczył pieniądze bez naszej zgody i narobił długów?

Pożyczył bez wiedzy i dla siebie – odda z własnego majątku

Jeżeli małżonek pożyczył pieniądze na swoje potrzeby, nie informując o tym drugiej połówki, wówczas to do niego należy oddanie zadłużenia. Gdy wobec tego o niczym nie wiedzieliśmy i nie wydaliśmy żadnej zgody, nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za długi współmałżonka. Oczywiście, pojawia się tutaj także kwestia sfałszowania podpisu na umowie, poświadczenia nieprawdy – tutaj trzeba będzie już wyjaśnić sprawę w sądzie.

Pożyczka za zgodą – ponosimy odpowiedzialność z majątku wspólnego

W przypadku, gdy wiedzieliśmy o tym, że nasz partner wziął pożyczkę, której nie może obecnie spłacić, będziemy ponosili częściową odpowiedzialność za dług. Bank czy inna firma oferująca pożyczki muszą wtedy udowodnić, że dugi małżonek wiedział o pożyczce. Wtedy komornik będzie mógł dokonać zajęcia z tak zwanego majątku wspólnego, ale nie naszego osobistego. Przykładowo, nie można dokonać wtedy egzekucji z mienia, które mieliśmy przed powstaniem wspólnoty majątkowej, czyli przed małżeństwem.

Pożyczka na zwykłe potrzeby rodziny – wspólna odpowiedzialność za długi

Warto jednak wspomnieć o jeszcze jednej kwestii – prawo wskazuje, że małżonkowie wspólnie odpowiadają za te długi, które zostały zaciągnięte z powodu tak zwanych zwykłych potrzeb rodziny. Zalicza się do nich między innymi wyżywienie, odzież, utrzymanie mieszkania, ochronę zdrowia, opłaty na wychowanie dzieci, rozwój duchowy i kulturalny. Wobec tego wtedy sąd może postanowić, że za długi małżonkowie odpowiadają wspólnie, ale jest też wyjątek. Do ważnych powodów, które mogą wyłączyć wspólną odpowiedzialność za dług, zalicza się lekkomyślność, rozrzutność, a także nieudolność.

Wobec tego odpowiedzialność za długi drugiego małżonka zależy przede wszystkim od tego, na co wydane zostały pieniądze, a także czy wiedzieliśmy o istnieniu zadłużenia.

Ten wpis znajduje się w kategorii