Pożyczka na remont domu, mieszkania

Pożyczka na remont domu, mieszkania

Wyremontowanie domu to zawsze spory wydatek, zwłaszcza wtedy, gdy mówimy o remoncie generalnym. Gdy również czeka cię remont, ale nie masz wystarczających oszczędności, rozwiązaniem jest pożyczka. Gdzie warto się o nią zwrócić?

Remont może oznaczać zarówno kilkaset złotych wydanych na nowe farby na ściany, ale również kilkadziesiąt tysięcy, gdy będziemy chcieli przeprowadzić bardziej dogłębne prace, na przykład wraz z wymianą instalacji. Wobec tego zanim zabierzemy się za jakiekolwiek zakupy, powinniśmy przeliczyć, ile w przybliżeniu będziemy potrzebowali pieniędzy.

Koszt remontu – jak nie przepłacić?

Koszty związane z remontem są różnorodne. Zależą nie tylko od jego zakresu, ale też od wybranych materiałów, wykonawcy prac. Najtaniej wyjdzie wtedy, gdy zajmiemy się wszystkim samodzielnie. Gdy chodzi o malowanie ścian czy układanie paneli, nie potrzebujemy specjalnych umiejętności, a porady, jak wykonać te właśnie prace, znajdziemy w internecie.

Z kolei wtedy, gdy będziemy chcieli skorzystać z usług ekip remontowych, będziemy musieli już zapłacić więcej. Robocizna często przewyższa koszt zakupu materiałów, więc warto zapoznać się z różnymi ofertami, aby mieć pewność, że wybraliśmy fachowców, ale bez przepłacania.

Oszczędzać możemy też na materiałach. Gdy mamy zaufaną ekipę, możemy poprosić o zakupienie materiałów, a wtedy zapłacimy niższy VAT wraz z ich montażem. Gdy jednak z usług danej ekipy będziemy korzystali pierwszy raz, lepiej kupić materiały samodzielnie. Wtedy kontrolujemy ich ilość, a nierzadko zdarza się, że niezbyt uczciwe firmy kupują więcej materiałów na koszt klienta. Niewykorzystaną część stosują w innych remontach. wiosenna-pozyczka

Jak sfinansować remont?

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, gdy nie chcemy już czekać dłużej z remontem, najlepiej zdecydować się na pożyczkę. Pieniądze możemy pożyczyć od rodziny czy znajomych, ale większość Polaków preferuje pożyczki bankowe oraz pozabankowe.

To, gdzie warto wziąć pożyczkę, zależy już głównie od kosztów remontu. W firmach pożyczkowych działających pozabankowo pożyczymy zwykle sumy do 10 000 złotych w ramach pożyczek ratalnych i do 3 000 złotych dla chwilówek, które oddajemy w 30 dni. Gdy nie chcemy mieć trudności ze spłatą zadłużenia, lepszym wyborem będzie pożyczka ratalna, ponieważ wtedy płacimy niskie, dogodne dla budżetu domowego raty.

Z kolei w bankach pożyczki możemy wziąć nawet na jeszcze wyższe sumy, ale musimy pamiętać o tym, że banki dokładnie badają zdolność kredytową swoich klientów, wobec tego wtedy, gdy nie jesteśmy w zbyt dobrej sytuacji finansowej, możemy nie dostać pożyczki we wnioskowanej sumie.

Warto wziąć nieco większą pożyczkę

Gdy wahamy się, jaką sumę pożyczki zaciągnąć, warto wziąć tą nieco wyższą. Z góry trudno przewidzieć koszty remontu, ponieważ w jego trakcie mogą pojawić się dodatkowe wydatki. Wobec tego lepiej mieć ekstra pieniądze pod ręką, aby móc skorzystać z nich w takich właśnie sytuacjach.

Zwykle wystarczy tylko o 5-10% wyższa suma niż zakładaliśmy, czyli przykładowo wtedy, gdy chcemy pożyczyć 5 000 złotych, weźmy 5 500 złotych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.