Wcześniejsza spłata pożyczki w firmie pożyczkowej

Wcześniejsza spłata pożyczki w firmie pożyczkowej

Okazało się, że masz dodatkowe pieniądze i wystarczą one do spłaty posiadanej pożyczki? To bardzo dobra decyzja, ponieważ wtedy możemy łatwo pozbyć się zobowiązania finansowego. Jak działa wcześniejsza spłata pożyczki gotówkowej w firmach pożyczkowych?

Zaciągnąłeś pożyczkę na pół roku, ale okazało się, że możesz oddać ją szybciej? W takim przypadku w większości firm pożyczkowych to żaden problem. Pieniądze możesz oddać wcześniej, niż zostało to wskazane w umowie – bez żadnych dodatkowych opłat. Dotyczy to zarówno chwilówek, jak i pożyczek ratalnych, które oferowane są także przez firmy pozabankowe.

Istnieją różne sposoby wcześniejszej spłaty zadłużenia, które zależne są od warunków danej firmy. W związku z tym warto sprawdzić, na jakich zasadach odbywa się spłata. Dokładne informacje na ten temat możemy znaleźć w umowie oraz na stronach internetowych firm pożyczkowych w zakładkach FAQ, czyli z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Czy możemy otrzymać zwrot kosztów?

Warto przy tym wskazać, że suma, którą spłacamy wcześniej, często jest mniejsza, gdyż dochodzi do odliczenia opłat za niewykorzystany okres pożyczki. Nie jest to jedna regułą, ponieważ nie wszystkie firmy pożyczkowe zwracają koszty. Jest to tak naprawdę dobra wola pożyczkodawcy. Informacje na ten temat będziemy mogli znaleźć w umowie lub regulaminie pożyczki.

Jeśli ponieśliśmy koszty wcześniej, wtedy nadpłatę możemy otrzymać z powrotem proporcjonalnie do liczby dni pożyczki. Gdy jednak dopiero płacimy opłaty, które wliczane są w raty, wówczas firma pożyczkowa dokonuje obniżenia kwoty do płaty. Wobec tego pożyczkę możemy spłacić na dwa sposoby.

Metody wcześniejszej spłaty pożyczki:

• wcześniejsze skontaktowanie się z biurem obsługi klienta, aby otrzymać informację o tym, jaką sumę musimy spłacić na dany dzień

• spłacenie całości pożyczki wcześniej i otrzymanie zwrotu kosztów za niewykorzystany okres pożyczki

Spłatę zadłużenia wykonujemy na konto bankowe wskazane przez firmę pożyczkową, podobnie jak wtedy, gdy spłacamy zadłużenie w ratach czy w całości.

O czym pamiętać przy spłacie pożyczki?

Warto przy tym pamiętać, że wcześniejszą spłatę najlepiej wykonać w dzień roboczy. Dlaczego? Ponieważ wtedy, gdy przelew będzie międzybankowy, jego księgowanie odbędzie się dopiero na następny dzień. Gdy przelew wykonamy w piątek, sobotę albo w niedzielę, będzie on zaksięgowany dopiero w poniedziałek.

Nie zapominajmy też o tym, aby zachować dowody wcześniejszej spłaty pożyczki, na przykład potwierdzenie przelewu. Będzie on świadectwem, że nasze zadłużenie zostało uregulowane.

W Aasa Polska także możesz spłacić pożyczkę szybciej

W naszej firmie Aasa Polska także umożliwiamy klientom dokonanie wcześniejszej spłaty pożyczki. W tym celu konieczne jest skontaktowanie się z naszym biurem obsługi przez telefon. Wtedy klient może otrzymać dokładne informacje dotyczące tego, jaką sumę powinien oddać i potem może wykonać przelew na konto do spłaty.

Zapraszamy serdecznie do bliższego zapoznania się z naszą pełną ofertą zaprezentowaną na stronie internetowej!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.