Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Wcześniejsza spłata pożyczki w firmie pożyczkowej

Wcześniejsza spłata pożyczki w firmie pożyczkowej

Okazało się, że masz dodatkowe pieniądze i wystarczą one do spłaty posiadanej pożyczki? To bardzo dobra decyzja, ponieważ wtedy możemy łatwo pozbyć się zobowiązania finansowego. Jak działa wcześniejsza spłata pożyczki gotówkowej w firmach pożyczkowych?

Zaciągnąłeś pożyczkę na pół roku, ale okazało się, że możesz oddać ją szybciej? W takim przypadku w większości firm pożyczkowych to żaden problem. Pieniądze możesz oddać wcześniej, niż zostało to wskazane w umowie – bez żadnych dodatkowych opłat. Dotyczy to zarówno chwilówek, jak i pożyczek ratalnych, które oferowane są także przez firmy pozabankowe.

Istnieją różne sposoby wcześniejszej spłaty zadłużenia, które zależne są od warunków danej firmy. W związku z tym warto sprawdzić, na jakich zasadach odbywa się spłata. Dokładne informacje na ten temat możemy znaleźć w umowie oraz na stronach internetowych firm pożyczkowych w zakładkach FAQ, czyli z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Czy możemy otrzymać zwrot kosztów?

Warto przy tym wskazać, że suma, którą spłacamy wcześniej, często jest mniejsza, gdyż dochodzi do odliczenia opłat za niewykorzystany okres pożyczki. Nie jest to jedna regułą, ponieważ nie wszystkie firmy pożyczkowe zwracają koszty. Jest to tak naprawdę dobra wola pożyczkodawcy. Informacje na ten temat będziemy mogli znaleźć w umowie lub regulaminie pożyczki.

Jeśli ponieśliśmy koszty wcześniej, wtedy nadpłatę możemy otrzymać z powrotem proporcjonalnie do liczby dni pożyczki. Gdy jednak dopiero płacimy opłaty, które wliczane są w raty, wówczas firma pożyczkowa dokonuje obniżenia kwoty do płaty. Wobec tego pożyczkę możemy spłacić na dwa sposoby. jesienna-pozyczka

Metody wcześniejszej spłaty pożyczki:

• wcześniejsze skontaktowanie się z biurem obsługi klienta, aby otrzymać informację o tym, jaką sumę musimy spłacić na dany dzień

• spłacenie całości pożyczki wcześniej i otrzymanie zwrotu kosztów za niewykorzystany okres pożyczki

Spłatę zadłużenia wykonujemy na konto bankowe wskazane przez firmę pożyczkową, podobnie jak wtedy, gdy spłacamy zadłużenie w ratach czy w całości.

O czym pamiętać przy spłacie pożyczki?

Warto przy tym pamiętać, że wcześniejszą spłatę najlepiej wykonać w dzień roboczy. Dlaczego? Ponieważ wtedy, gdy przelew będzie międzybankowy, jego księgowanie odbędzie się dopiero na następny dzień. Gdy przelew wykonamy w piątek, sobotę albo w niedzielę, będzie on zaksięgowany dopiero w poniedziałek.

Nie zapominajmy też o tym, aby zachować dowody wcześniejszej spłaty pożyczki, na przykład potwierdzenie przelewu. Będzie on świadectwem, że nasze zadłużenie zostało uregulowane. jesienna-pozyczka

W Aasa Polska także możesz spłacić pożyczkę szybciej

W naszej firmie Aasa Polska także umożliwiamy klientom dokonanie wcześniejszej spłaty pożyczki. W tym celu konieczne jest skontaktowanie się z naszym biurem obsługi przez telefon. Wtedy klient może otrzymać dokładne informacje dotyczące tego, jaką sumę powinien oddać i potem może wykonać przelew na konto do spłaty.

Zapraszamy serdecznie do bliższego zapoznania się z naszą pełną ofertą zaprezentowaną na stronie internetowej!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.