Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Chcesz odpocząć od comiesięcznej spłaty raty? W takim przypadku doskonałym wyborem będą wakacje kredytowe, dzięki którym możemy zawiesić spłatę raty na jeden miesiąc albo kilka miesięcy. Jak skorzystać z takiego rozwiązania i kiedy będzie ono dobrym wyborem?

Określenie „wakacje kredytowe” odnosi się do możliwości pominięcia, a dokładnie przesunięcia spłaty jednej czy kilku rat pożyczki albo kredytu. Wobec tego musimy już na początku zaznaczyć, że wakacje kredytowe nie pozwalają na uniknięcie spłaty zobowiązania, a jedynie jego zawieszenie na określony czas. Po prostu ratę spłacamy w innym terminie.

Wakacje kredytowe są bardzo pomocne wtedy, gdy pojawiają się dodatkowe wydatki. Wtedy możemy potraktować je jako specjalne awaryjne wyjście, aby nie dopuścić do problemów ze spłatą raty. Pamiętajmy jednak o tym, że rata ta nie ginie i będziemy musieli oddać ją w najbliższym czasie. To powoduje, że wakacje kredytowe mogą też być dla nas kłopotem, gdy do spłaty będziemy mieli jednocześnie dwie raty.

Kto oferuje wakacje kredytowe?

Aktualnie wakacje kredytowe to dość powszechna usługa oferowana zarówno w ramach pożyczek udzielanych na dowolny cel, jak i kredytów, na przykład hipotecznych kredytów mieszkaniowych. Możemy skorzystać z nich nie tylko w bankach, ale obecnie także pozabankowe firmy pożyczkowe dają swoim klientom taką opcję.

Warunki, na których możemy skorzystać z wakacji kredytowych w ramach pożyczki czy kredytu, ustalane są już indywidualnie przez bank. W związku z tym w każdej instytucji będą one nieco inne. Najczęściej mamy możliwość zawieszenia spłaty jednej raty – raz do roku. Może jednak zdarzyć się, że wakacje kredytowe będą dostępne jedynie raz na parę lat. Ponadto stosuje się często limit maksymalnej łącznej liczby przerw w spłacie, na przykład to 3 razy dla całej umowy.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

O tym, czy i na jakich zasadach możemy skorzystać z wakacji kredytowych, dowiemy się z zawartej umowy pożyczki lub kredytu. O tym, że chcemy skorzystać z takiej właśnie opcji, zawsze powinniśmy poinformować instytucję z około 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Często musimy też wtedy złożyć odpowiedni wniosek w oddziale banku albo z poziomu naszego konta bankowości on-line.

Warto przy tym wskazać, że bank czy inna instytucja mogą odmówić udzielenia wakacji kredytowych. Ma to najczęściej miejsce wtedy, gdy klient nie spłacał pozostałych zobowiązań sumiennie.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy chcemy wybrać wakacje kredytowe?

Jak już wspomnieliśmy, dokładne zasady dotyczące wakacji kredytowych znajdziemy w umowie. Warto przy tym wskazać, że nie zawsze bank dopuszcza przesunięcie całej raty, a tylko jej części kapitałowej – wtedy i tak będziemy musieli zapłacić odsetki. Także warto zwrócić uwagę na, to kiedy dokładnie będziemy musieli uregulować zobowiązanie, a także jakie konsekwencje rodzi taka spłata. Zwykle jest ona doliczana do salda pożyczki albo kredytu i powiększa kolejne raty, albo powoduje wydłużenie okresu spłaty. Może też zdarzyć się, że konieczne będzie spłacenie dwóch rat jednocześnie.

Sprawdźmy też, czy wakacje kredytowe nie będą wiązały się z dodatkowymi wydatkami. Zwykle jednak jest to usługa całkowicie bezpłatna.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.