Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Ubezpieczenie pożyczki a samobójstwo

Ubezpieczenie pożyczki a samobójstwo

Gdy zaciągamy pożyczkę lub kredyt, nierzadko mamy możliwość dokupienia ubezpieczenia na życie. Czasami zdarza się, że zawarcie umowy polisy jest warunkiem skorzystania z oferty. Zadaniem ubezpieczenia jest ochrona pożyczkobiorcy i także pożyczkodawcy w sytuacji, gdy ten pierwszy nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania. Czy jednak ochrona ubezpieczeniowa zadziała wtedy, gdy pożyczkobiorca popełnił samobójstwo?

Wprawdzie w Polsce nie prowadzi się żadnych statystyk dotyczących tego, z jakich powodów popełniane są samobójstwa, to jednak wielu z nas spotkało się z przypadkami, że powodem targnięcia się na własne życie była sytuacja finansowa.

Myśli samobójcze mogą pojawić się wtedy, gdy zaczynają się problemy ze spłatą zadłużenia, dochodzi do zajęcia komorniczego, utraty mieszkania. Wiele osób traci wtedy swój sens życia, majątek, na który pracowali przez lata. Niektórzy dochodzą do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest popełnienie samobójstwa.

Przed czym chroni nas ubezpieczenie pożyczki?

Polisy dostępne w bankach wraz z pożyczkami i kredytami to zwykle polisy na życie. Są one skonstruowane tak, że pozwalają na czasowe lub stałe spłacanie zobowiązania wynikającego z pożyczki czy kredytu przy wystąpieniu określonych okoliczności. Zwykle ubezpieczenie zadziała wtedy, gdy stracimy pracę, będziemy mieli wypadek czy zachorujemy i nie będziemy w stanie spłacać zadłużenia, także w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoje indywidualne warunki umowy i może okazać się, że będą one włączać wszystkich przyczyn choroby, wypadku czy śmierci pożyczkobiorcy.

Samobójstwo jest szczególnym przypadkiem, który przez towarzystwa ubezpieczeniowe interpretowany jest na różne sposoby. Aby dowiedzieć się, czy możliwe będzie wypłacenie odszkodowania w celu pokrycia zobowiązania w takiej sytuacji, musimy zagłębić się w warunki umowy, a dokładnie tak zwane wyłączenia od odpowiedzialności. Wyłączenia te dotyczą przypadków, gdy ubezpieczyciel nie musi wypłacić odszkodowania.

Kiedy dostępne jest odszkodowanie przy samobójstwie?

W większości umów ubezpieczenia pożyczki czy kredytu znajdziemy zapis, że wyłączenie od odpowiedzialności stosuje się w przypadku samobójstwa lub próby samobójstwa w okresie dwóch pierwszych lat od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zapis ten wynika z Kodeksy cywilnego (art. 833), w którym znajdziemy następującą informację „Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy”.

Warto jednak wskazać, że firmy ubezpieczeniowe często starają się zrobić wszystko, aby w takiej sytuacji nie wypłacić odszkodowania, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o wysokie kwoty, na przykład przy kredycie hipotecznym. Wówczas konieczne jest skontaktowanie się z dobrym prawnikiem, który będzie mógł pomóc w tej trudnej sprawie.

Ten wpis znajduje się w kategorii