Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Termin spłaty – kiedy zapłacić ratę pożyczki?

Termin spłaty – kiedy zapłacić ratę pożyczki?

Gdy zaciągamy pożyczkę w banku czy pozabankowo, powinniśmy też spłacić ją w terminie. Dokładne informacje o tym, kiedy mamy oddać środki, znajdziemy w umowie. Nie każdy pożyczkobiorca jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak interpretować termin spłaty pożyczki.

Spłata chwilówki odbywa się zwykle w jednej racie, z kolei pożyczka ratalna spłacana jest w kilku czy kilkudziesięciu ratach w zależności od wybranego okresu spłaty. Gdy chcemy pożyczyć pieniądze, wówczas zwykle sami mamy możliwość określenia okresu spłaty – to także możliwe w Aasa Polska na naszym kalkulatorze zamieszczonym na stronie głównej. Wybieramy wtedy potrzebną nam kwotę i określamy czas spłaty, aby uzyskać ratę, która zmieści się bez problemu w naszym budżecie.

Gdy podpisujemy umowę pożyczkową, w niej znajdziemy wszystkie informacje dotyczące sposobu i terminu spłaty. To konto, na które mamy przekazywać pieniądze, a także harmonogram spłat z określaniem wysokości raty oraz czasu jej spłaty. Często jednak w związku z terminem pojawia się pytanie – czy możemy spłacić zadłużenie ostatniego dnia? A co wtedy, gdy termin przypada na weekend czy święto? Gdy także szukasz odpowiedzi, zapraszamy do dalszej lektury.

Spłata pożyczki – nie czekaj do ostatniego dnia

Jeśli chcesz mieć pewność, że pieniądze dojdą na czas, powinniśmy wykonać przelew na konto pożyczkodawcy przed terminem spłaty. Jak wcześnie? Tutaj wszystko zależy od tego, w którym banku ma konto pożyczkodawca, ponieważ samo wykonanie dyspozycji przelewu nie oznacza jeszcze, że pieniądze od razu będą u celu i tym samym zmieścimy się w terminie spłaty.

Gdy przykładowo mamy spłacić pożyczkę do 15. dnia każdego miesiąca, środki powinny być na koncie pożyczkodawcy do 23:59 15. dnia. Gdy wobec tego wykonany przelew międzybankowy właśnie 15. dnia, może on być zaksięgowany dopiero dnia następnego, a tym samym przekroczymy już termin spłaty. Wprawdzie wtedy, gdy przelew wykonany wcześnie rano, istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie on zaksięgowany jeszcze tego samego dnia, ale nie mamy takiej pewności. Dlatego najlepiej wykonać przelew przynajmniej jeden dzień wcześniej, by mieć pewność, że środki dojdą na czas. jesienna-pozyczka

Co jednak wtedy, gdy termin spłaty pożyczki przypada na dzień wolny od pracy? Jeśli w umowie pożyczkowej nie zastrzeżono inaczej, wtedy zastosowanie mają tutaj przepisy Kodeksu cywilnego. Mówią one, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Wobec tego wtedy, gdy pożyczkę mamy spłacić w sobotę, niedzielę czy w święto, wtedy termin przesuwa się na najbliższy dzień wolny od pracy.

Odsetki za zwłokę w spłacie

Jeżeli nie spłacimy naszej raty pożyczki w terminie, w takim przypadku będziemy musieli przygotować się na naliczenie dodatkowych odsetek za zwłokę. Są to głównie odsetki ustawowe od spóźnienia, które nie są jednak bardzo wysokie. Liczone są one każdego dnia, więc codziennie będą się powiększały. Ponadto firma pożyczkowa czy bank mogą też naliczyć swoje własne kary – informacje na ich temat znajdziemy w umowie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.