Pożyczka w firmie pożyczkowej czy w banku?

Pożyczka w firmie pożyczkowej czy w banku?

Po pożyczkę możemy udać się obecnie nie tylko do banku, ale również do firmy pożyczkowej. Zanim jednak zdecydujemy się na konkretną ofertę, sprawdź różnice pomiędzy tymi dwoma pożyczkodawcami. Gdzie lepiej wziąć pożyczkę?

Pożyczka pozwala nam na uzyskanie pieniędzy na dowolny cel. Możemy wziąć ją na zakupienie sprzętu AGD, możemy przeznaczyć pieniądze na spłatę obecnego zadłużenia czy wyjechać na wycieczkę. Pożyczka może mieć zarówno formę chwilówki, jak i pożyczki ratalnej. Pierwszą z nich spłacamy w krótkim terminie, zwykle w jednej razie, z kolei drugą w comiesięcznych, rzadziej cotygodniowych ratach.

Zarówno pożyczki gotówkowe w bankach, jak i w firmach pozabankowych są generalnie w większości przypadków podobne pod kątem warunków, niemniej jednak różnice czasami są dla niektórych pożyczkodawców. Zasadzają się one głównie na dostępności pożyczek, w tym na warunkach, które musimy spełnić.

Pożyczka w banku

Po pożyczkę w banku idzie zdecydowana większość z nas. Pożyczkę taką możemy otrzymać w placówce albo przez internet – ta druga opcja przeznaczona jest głównie dla stałych klientów, którzy mają konto bankowe on-line.

Do wzięcia pożyczki w banku potrzebujemy odpowiedniej zdolności i wiarygodności kredytowej. Te sprawdzane są na podstawie dostarczonych dokumentów o dochodach oraz w bazach BIK i BIG. W przypadku mniejszych sum możliwe jest uzyskanie pożyczki na oświadczenie, która nie wymaga dostarczania szeregu dokumentów. Gdy w przeszłości mieliśmy trudności ze spłatą zadłużeń, bank odmówi nam udzielenia pożyczki.

Do dyspozycji mamy pożyczki od kilkuset do nawet kilku milionów złotych – wszytko zależy od naszej zdolności i przedstawionych zabezpieczeń, na przykład może być to hipoteka. Pożyczki spłacamy ratalnie, co miesiąc. Zwykle minimalny okres spłaty to 3 miesiące, natomiast maksymalny może wynieść nawet 30 lat w zależności od tego, jaką sumę pożyczyliśmy.

Pożyczka w firmie pożyczkowej

W tym przypadku pożyczkę możemy otrzymać zarówno przez internet, jak i stacjonarnie. Dostępna jest też pożyczka z obsługą domową, czyli pracownik firmy pożyczkowej przyjeżdża do klienta. Pożyczkę on-line możemy otrzymać także wtedy, gdy wcześniej nie korzystaliśmy z usług danej firmy.

Do uzyskania pożyczki pozabankowej będziemy potrzebowali przede wszystkim dowodu osobistego. W wielu firmach na tym kończą się wymagania. Możliwa jest też pożyczka bez BIK, czyli bez sprawdzania w tej bazie, ale pamiętajmy o tym, że takie pożyczki są bardzo drogie. Aktualnie większość firm pożyczkowych sprawdza klientów w bazach i dodatkowo wymaga stałego źródła utrzymania, na przykład w postaci umowy o pracę, renty czy emerytury.

Najczęściej pożyczki pozabankowe opiewają na mniejsze sumy. Chwilówki, czyli pożyczki zaciągane na maksymalnie miesiąc lub dwa, to do około 5 000 złotych, ale nowi klienci zwykle mogą pożyczyć mniej. Z kolei pożyczka ratalna pozabankowa pozwoli nam już na pożyczenie większej sumy – nawet 10 000 złotych. Wówczas spłata rozciągnięta jest na kilka lat, więc zadłużenie możemy oddać prościej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.