Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Różnica pomiędzy RRSO a oprocentowaniem

Różnica pomiędzy RRSO a oprocentowaniem

Banki i firmy pozabankowe mają obowiązek informowania nas o tym, jakie są koszty pożyczek czy kredytów – także w materiałach reklamowych. Jednak oferty mają przyciągać klientów, a nie ich odstraszać, dlatego też w reklamach możemy często znaleźć informacje dotyczące nie całkowitych kosztów, ale poszczególnych ich elementów. Najczęściej jest to oprocentowanie nominalne.

Oprocentowanie jest tylko jednym z kosztów związanych z pożyczką czy kredytem. Odsetki, wbrew pozorom, często wcale nie są tym największym kosztem. Oprócz nich pojawiają się też inne opłaty, na przykład prowizja za udzielenie pożyczki czy kredytu, opłaty przygotowawcze, koszty polisy ubezpieczeniowej. Właśnie dlatego wprowadzono jeszcze jeden wskaźnik, który ma pomagać w łatwym porównywaniu różnych ofert pożyczkowych i kredytowych – jest to RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Czym różnią się pomiędzy sobą oprocentowanie nominalne oraz RRSO?

Oprocentowanie nominalne

Tym terminem określa się wartość, która określa koszty związane z pożyczeniem pieniędzy w zależności od wysokości oraz okresu pożyczki. Oprocentowanie nominalne nie może być wyższe od odsetek maksymalnych, które nie mogą przekraczać czterokrotności wartości kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Oczywiście, im oprocentowanie to jest niższe, tym lepiej, ponieważ wtedy koszty kredytu czy pożyczki będą dla nas niższe. Nie oznacza to jednak wcale, że niskooprocentowana oferta będzie dla nas najbardziej korzystna. Może się zdarzyć, że dana pożyczka ratalna z kuszącym, niskim oprocentowaniem będzie dla nas droższa, ponieważ pożyczkodawca zastosuje inne, wyższe koszty.

Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO)

RRSO jest wskaźnikiem, który uwzględnia w sobie wiele elementów związanych z kosztami pożyczki. Obejmuje on wobec tego oprocentowanie nominalne oraz inne koszty związane z udzieleniem oraz spłatą pożyczki czy kredytu, czyli tak zwane koszty obsługi. Zaliczają się do nich opłaty przygotowawcze, koszty rozpatrzenia pożyczki czy kredytu, prowizja, składki ubezpieczeniowe. Każda opłata musi w związku z tym zostać uwzględniona w RRSO. jesienna-pozyczka

W związku z powyższym rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest wyższa od samego oprocentowania nominalnego. Może wynosić kilkadziesiąt procent w skali roku, ale możemy też spotkać się z RRSO wynoszącym kilkaset, a nawet kilka tysięcy procent. Wtedy jest to znak, że różnica pożyczkodawca stosuje wysokie opłaty dodatkowe poza samym oprocentowaniem nominalnym.

Sprawdź już teraz oprocentowanie nominalne i RRSO w Aasa Polska!

W naszej firmie Aasa Polska oferujemy pożyczki na czytelnych i jasnych warunkach. Nasza pożyczka ratalna pozwala na uzyskanie do 10 000 złotych na okres do 24 miesięcy. Wniosek można złożyć całkowicie przez internet!

Jeśli chcesz sprawdzić związane z nią koszty, po prostu skorzystaj ze znajdującego się na naszej stronie internetowej kalkulatora. Wprowadź do niego pożądaną sumę oraz okres spłaty, a on natychmiast podliczy wszystkie koszty pożyczkowe, także z podziałem na oprocentowanie nominalne oraz RRSO.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.