Czym są pożyczki społecznościowe?

Czym są pożyczki społecznościowe?

Nie każdy z nas słyszał o pożyczkach społecznościowych. To zrozumiałe, ponieważ jest to produkt dość niszowy, ale ma wielu zainteresowanych. Czym są pożyczki społecznościowe i gdzie możemy wziąć je w Polsce?

Idea pożyczek społecznościowych w dobie internetu stała się bardzo ciekawą alternatywą dla innych form pożyczania pieniędzy – od banków czy firm pożyczkowych. Pożyczki społecznościowe czy też pożyczki społeczne, to pożyczki polegające na zawarciu transakcji z inną osobą fizyczną za pośrednictwem specjalnych serwisów internetowych. Wtedy w transakcji nie bierze udział żadna instytucja finansowa, na przykład bank czy firma pożyczkowa.

Po raz pierwszy pożyczki tego rodzaju zaczęły być stosowane w Wielkiej Brytanii. Był to serwis Zopa, czyli Zone of Possible Agreement. Jego model polegał na wymianie pieniędzy pomiędzy uczestnikami serwisu – tymi, którzy mieli nadwyżkę finansową, oraz tymi, którzy potrzebowali środków. Niedługo po serwisie Zopa zaczęły powstawać kolejne bazujące na tej samej zasadzie. Biznes przywędrował także do Polski. Jednym z najpopularniejszych serwisów tego rodzaju jest Kokos, dostępne są też takie serwisy jak Zakra czy Finansowo.

Jak można skorzystać z pożyczki społecznościowej?

Jako użytkownik serwisu pożyczek społecznościowych możemy zarówno pożyczać pieniądze innym, jak i pożyczać od nich. Skupmy się tutaj na tej drugiej stronie, czyli wykorzystaniu serwisów jako pożyczka ratalna czy chwilówka.

Na początku musimy zarejestrować się w serwisie. W tym celu tworzymy konto i podajemy swoje dane. Przechodzimy też proces weryfikacji, który pozwoli nam na uzyskanie wysokiego scoringu, czyli liczby punktów potwierdzających naszą wiarygodność kredytową dla innych użytkowników. Jeśli będziemy mieli wysoki scoring, będziemy bardziej godnym zaufania pożyczkobiorcą i będziemy mogli też pożyczyć więcej pieniędzy. wiosenna-pozyczka

Przechodzimy weryfikację tożsamości, adresy zamieszkania, pracodawcy, weryfikację KRD, InfoMonitor i ERIF. Jako nowy użytkownik warto więc zadbać o to, aby przejść jak najszerszą weryfikację, ponieważ wtedy będziemy mogli łatwiej pozyskać inwestorów.

Przygotowanie aukcji pożyczkowej

Aby pożyczka społecznościowa była dla nas dostępna, musimy przygotować aukcję pożyczkową. W niej wpisujemy informację o tym, ile potrzebujemy pieniędzy, na jak długo chcemy je pożyczyć, wskazujemy też na oprocentowanie – oczywiście, im będzie wyższe, tym więcej inwestorów możemy przyciągnąć.

Aukcje pożyczkowe standardowo trwają 7 dni, ale często możemy je przedłużyć. W tym czasie chętni pożyczkodawcy będą się do nas zgłaszać. Zwykle kilku z nich składa się wtedy na naszą pożyczkę. Gdy osiągniemy wskazaną w aukcji sumę, pożyczka może być uruchomiona. Zatem jednym z minusów pożyczek społecznościowych jest szybkość ich uzyskania – czasami możemy od razu znaleźć inwestorów, innym razem trwa to dłużej.

Gdy wobec tego potrzebujesz natychmiastowego zastrzyku finansowego, wybierz pożyczki ratalne od Aasa Polska. Z nami możesz pożyczyć pieniądze szybko i wygodnie – w sumie do 10 000 złotych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.