W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Szybka pożyczka dla studenta. Gdzie można dostać?

Szybka pożyczka dla studenta. Gdzie można dostać?

Studentom przeważnie brakuje pieniędzy. Wtedy sposobów na ich pozyskanie jest kilka – dodatkowa praca, zwrócenie się do rodziców, pożyczenie od znajomych. Także możemy starać się o pożyczkę, ale nie wszędzie będziemy mogli ją uzyskać. Wobec tego gdzie poszukiwać szybkiej pożyczki gotówkowej dla studenta?

Studia to czas nauki i zabawy, ale również sporych wydatków. Studenci przeznaczają je zarówno na swoje codzienne utrzymanie, jak i na wiele innych celów – wyjazdy, rozrywki, książki, kursy, aby wspomnieć tylko o niektórych z nich. Czasami jednak zdarza się, że wydatków jest zbyt dużo. W takim przypadku możemy zdecydować się na pożyczkę dla studenta.

Preferencyjny kredyt studencki – długoterminowa opcja

Studenci, którzy są w gorszej sytuacji finansowej, mogą zdecydować się na wzięcie specjalnego preferencyjnego kredytu studenckiego. Jest to długoterminowy kredyt z atrakcyjnym oprocentowaniem, którego część kosztów pokrywana jest z budżetu państwa. Można uzyskać go nawet bez zdolności kredytowej, ale konieczne jest przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń. Kredyt wypłacany jest co miesiąc w transzach 400 złotych, 600 złotych, 800 złotych, a nawet 1000 złotych miesięcznie.

Takie kredyty oferowane są jednak wybranym studentom, którzy nie mają wysokich dochodów lub nie wykazują ich całkowicie. Spłatę zaczynamy po zakończeniu studiów. Jest też możliwość umorzenia części kredytu dla najlepszych absolwentów uczelni lub osób w trudnej sytuacji życiowej.

Co wybrać wtedy, gdy potrzebujemy gotówki od zaraz?

Preferencyjne kredyty studenckie to propozycja wsparcia studenta długoterminowo – najczęściej przez cały okres studiów, gdy nie posiada on wystarczającej sumy na studia. Sprawa prezentuje się jednak inaczej w sytuacji, gdy po prostu potrzebujemy dodatkowej sumy, aby podreperować swój budżet do końca miesiąca. wiosenna-pozyczka

W takiej sytuacji możemy sprawdzić zarówno pożyczki bankowe, jak i pozabankowe. Musimy jednak pamiętać o tym, że pożyczki nie dostaniemy wszędzie. Przede wszystkim jest to kwestia posiadanych przez naszych dochodów. Gdy nie zarabiamy, wówczas sprawa jest już bardziej skomplikowana – dla pożyczkodawców jesteśmy mniej godnym zaufania klientem, ponieważ nie wiedzą oni, czy będziemy w stanie oddać pożyczoną sumę.

Bardziej restrykcyjne wymagania dotyczą przy tym banków, które dokładnie sprawdzają zdolność i wiarygodność kredytową swoich klientów. Więcej szczęścia możemy mieć w firmach pożyczkowych działających pozabankowo.

Pozabankowa pożyczka dla studenta – także przez internet

Pożyczki pozabankowe dostępne są dla wielu osób, które potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki. Także mogą ubiegać się o nie studenci, ale musimy także pamiętać o paru ważnych wymaganiach.

Nie każda firma pożyczkowa będzie w stanie udzielić pożyczki młodej osobie. Niektóre rzeczywiście oferują swoje pożyczki dla osób od 18. roku życia, inne z kolei od 20. czy 21. roku życia. Także ważna jest kwestia źródeł dochodów. W przypadku pożyczek na mniejsze sumy nie musimy przedstawiać żadnych dokumentów, na przykład zaświadczenia od pracodawcy. We wniosku musimy jednak najczęściej wskazać na źródła dochodów.

W związku z tym może okazać się, że nie w każdej firmie pożyczkowej będziemy w stanie otrzymać potrzebne nam pieniądze. Czasami konieczne będzie złożenie wniosków do kilku firm pozabankowych, aby w końcu otrzymać pozytywną decyzję. Na szczęście, teraz możemy zrobić to wszystko całkowicie przez internet, dlatego nie musimy wychodzić z domu, aby otrzymać pieniądze na swoje studenckie wydatki.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.