Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Masz wydatki? Zaplanuj je z głową!

Masz wydatki? Zaplanuj je z głową!

Planowanie wydatków jest jednym z najlepszych sposobów na kontrolowanie wydatków. Jak wskazują eksperci od osobistych finansów jednym z najczęstszych powodów nadmiernych wydatków są zakupy impulsowe, które realizowane są szczególnie przy większych zakupach w dużych sklepach.

Unikanie takich wydatków jest znacznie łatwiejsze przy planowaniu wydatków.

Spisywanie poniesionych wydatków oraz planowanie wydatków tylko z pozoru jest uciążliwe.

Gdy realizuje się takie działania regularnie wówczas po pewnym czasie można się do nich w krótkim czasie przyzwyczaić. Jednocześnie realizowanie planowania wydatków pozwala również na oszczędności.

Wiele osób wydaje nadmierne pieniądze na jedzenie, które następnie się marnuje. jesienna-pozyczka

Nawet jedna czwarta Polaków jak wskazują statystyki regularnie marnuje kupowane pożywienie. Przy właściwym planowaniu można ograniczyć zakupy posiadanych już produktów żywnościowych a także można unikać kupowania nadmiernych ilości pożywienia, które nie można zużyć w wyznaczonym czasie.

Jak prowadzić zapiski?

Jeśli chce się kontrować wydatki ważne jest tworzenie list zakupowych. Tworzenie takich list zakupów pozwala przede wszystkim na określenie tego co rzeczywiście jest potrzebne do zakupienia do domu. Sprawia to, że można dokładnie sprawdzić, które produkty szczególnie żywnościowe są potrzebne do dokupienia.

Pozwala to maksymalnie ograniczyć zakupów takiego jedzenia, które nie jest zupełnie potrzebne i które nie będzie mogło być zużyte w określonym czasie. Warto również prowadzić szacunki tego ile mniej więcej jedzenia się zużywa. Wówczas można również ograniczyć kupowania nadmiernej ilości jedzenia.

Gdy prowadzi się zapiski przed zakupami w zakresie potrzebnych do kupienia produktów można również sprawdzić własne zachowania zakupowe. Wiele takich negatywnych zachowań zakupowych można wówczas kontrolować. Dotyczy to szczególnie nadmiernych zakupów impulsowych.

Zapisywanie wydatków z paragonów

Tworzenie zapisków dotyczących zakupów to również zapisywanie wydatków z paragonów. Pozwala to na prowadzenie domowej księgowości. Można określić jakie są regularne wydatki w sklepach przy większych zakupach. Jednocześnie można kontrolować również drobne wydatki. Ułatwia to wyselekcjonowanie takich wydatków, które mogą być ograniczone. Pozwala to na uzyskanie bardzo często nawet dużych oszczędności.

Gdy planuje się wydatki znacznie łatwiej również planować duże zakupy. jesienna-pozyczka

Na takie zakupy potrzeba znacznie więcej środków finansowych. Pozwala to na oszczędzanie na takie większe wydatki z pewnym wyprzedzeniem. Wówczas znacznie łatwiej jest zebrać takie środki finansowe, które ułatwiają sfinansowanie nawet bardzo dużych wydatków.

Jednocześnie trudniej wówczas znaleźć się w sytuacji, gdy całkowicie nie posiada się środków finansowych na jakiś większy wydatek, który jest niezbędny do wykonania co jakiś czas w każdym domu. Wiele osób znajdujących się w takiej sytuacji niepotrzebnie zadłuża się co prowadzi do niepotrzebnych wydatków, które mogą prowadzić do niepotrzebnego obciążania domowego budżetu dodatkowymi kosztami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.