W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Na co zwrócić uwagę przy braniu pożyczki?

Na co zwrócić uwagę przy braniu pożyczki?

Gdy potrzebujemy pożyczki, mamy przed sobą wiele ciekawych propozycji. To zarówno pożyczki bankowe, jak i pozabankowe, w tym pożyczki ratalne, chwilówki. Zanim jednak zdecydujemy się na złożenie wniosku, powinniśmy dobrze zapoznać się z ofertami. Na co należy zwrócić wtedy szczególną uwagę?

Pożyczanie pieniędzy kosztuje – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jednak wcale nie musimy płacić bardzo dużo za wsparcie finansowe. Co więcej, możemy otrzymać je też na dogodnych dla nas warunkach.

Właśnie dlatego nie powinniśmy nigdy decydować się na ofertę pierwszą z brzegu – wtedy zwykle okazuje się, że tylko chwila poszukiwań pomogłaby nam w znalezieniu znacznie lepszej pożyczki. Oczywiście, powinniśmy też pamiętać o tym, że nie każda oferta jest bezpieczna. W związku z tym powinniśmy wiedzieć, jak rozpoznać pożyczki godne zaufania.

Poniżej prezentujemy główne kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy zaciąganiu pożyczki – warto je poznać!

Bezpieczeństwo

Dobra pożyczka to pożyczka bezpieczna. Niestety, bez wcześniejszego sprawdzenia danej firmy pożyczkowej może okazać się, że jej oferta tak naprawdę będzie początkiem pasma nieszczęść. Dotyczy to głównie ofert pozabankowych, ale także niektóre banki nie mają zbyt dobrych opinii.

Nie zaciągajmy pożyczek tam, gdzie wymaga się od nas wpłaty początkowej, na przykład w celu rozpatrzenia wniosku. Nie wysyłajmy SMS-ów na drogie numery. Zawsze sprawdzajmy opinie na temat firm pożyczkowych w sieci. Dzięki nim możemy uchronić się przed poważnym błędem.

Warunki pożyczki

Instytucje i firmy pożyczkowe mają swoje szczególne warunki, na których udzielają pożyczek klientom. Najczęściej możemy znaleźć je na ich stronach internetowych. W większości firm do otrzymania pożyczki potrzebujemy stałych przychodów, pozytywnej historii kredytowania, polskiego obywatelstwa.

W przypadku firm pozabankowych nie zawsze musimy przedstawiać dokumenty potwierdzające przychody. Niektóre oferują też pożyczki bez BIK, czyli bez kontroli klienta w bazach dłużników.

Zwróćmy też uwagę na czas przyznania pożyczki, a mianowicie czas rozpatrzenia wniosku oraz przekazania pieniędzy na nasze konto. Gdy nie chcemy otrzymać pieniędzy w formie przelewu, szukajmy ofert, z którymi możemy dostać je w inny sposób, na przykład czekiem.

Koszty związane z pożyczką

To na nie zwracamy szczególną uwagę, aby za pożyczkę nie płacić zbyt wiele. W wybraniu najbardziej atrakcyjnych ofert pomogą nas specjalne rankingi i kalkulatory pożyczkowe on-line. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, gdzie pożyczenie pieniędzy będzie najtańsze.

Jednak nie powinniśmy polegać całkowicie na takich serwisach – zawsze lepiej samemu wejść na stronę firmy pożyczkowej, aby zobaczyć, co oferuje. Czasami rankingi i kalkulatory są po prostu nieaktualne.

Powinniśmy też sprawdzić, jakie opłaty dodatkowe pojawiają się w związku z pożyczką. Są to między innymi opłaty windykacyjne w przypadku braku spłaty we wskazanym terminie, opłaty związane z modyfikacją warunków pożyczki czy jej wcześniejszą spłatą.

Podsumowując, przy poszukiwaniu pożyczek powinniśmy zawsze dokładnie sprawdzi oferty. Pośpiech może spowodować, że wybierzemy dla siebie ofertę, która nie spełni naszych oczekiwań i będzie droższa od innych!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.