Nie tylko „na wnuczka” – jak nie dać się oszukać?

Nie tylko „na wnuczka” – jak nie dać się oszukać?

To metoda oszustwa, na którą narażone są przede wszystkim starsze osoby – chyba każdy z nas słyszał już o metodzie oszustwa „na wnuczka”. Jednak złodzieje idą dalej i stosują coraz bardziej wymyślne strategie, aby wyłudzić pieniądz. Na co powinniśmy uważać i przed czym ostrzegać naszych bliskich?

Seniorzy za sprawą tej metody tracą od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Chociaż Policja przestrzega, to jednak nadal starsze osoby padają ofiarą oszustów. Co roku notuje się kilkaset takich przypadków w całej Polsce. Metoda „na wnuczka” jest prosta i, niestety, skuteczna.

Jak oszukuje się „na wnuczka”?

Do starszej osoby dzwoni oszust, który podaje się za jej wnuczka albo wnuczkę. Swój zmieniony głos tłumaczy przede wszystkim chorobą gardła czy stresem. Przekonuje starszą osobę, że natychmiast potrzebuje pieniędzy, na przykład w celu zapłaty za wyrządzone szkody w trakcie wypadku samochodowego.

Gdy starsza osoba „chwyciła haczyk”, wtedy oszust prosi o wypłacenie przez nią pieniędzy z jej konta i przekazanie jej innej osobie – wspólnikowi oszusta, który przedstawiamy jest jako kolega czy koleżanka wnuczki, czy wnuczka. Jeśli senior ma pieniądze w domu, szansa na ich utratę jest wysoka. Jeśli musi iść do banku, zdarza się, że pracownicy są na tyle trzeźwo myślący, że są w stanie powiedzieć, że mają do czynienia z oszustwem i powiadamiają odpowiednie służby.

Jak jeszcze można paść ofiarą oszustwa?

Jednak to jeszcze nie wszystkie metody oszustwa. Warto również wskazać, że mamy do czynienia z innymi wariantami tego rodzaju przestępstwa. Jedną z nich jest metoda „na policjanta”. W tym przypadku „policjant” informuje starszą osobę, że prowadzi działania dotyczące ujęcia przestępcy i prosi starszą osobę o to, aby poszła wybrać pieniądze z banku.

Pojawiają się też inne metody wyłudzeń, na przykład „na pracownika spółdzielni” czy też na „przedstawiciela banku”. Schemat oszustwa jest zawsze podobny, czyli oszust prosi osobę o przekazanie pieniędzy.

Jak nie dać się okraść metodą „na wnuczka”?

  • nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz
  • nie podawaj nikomu, jaką kwotą pieniędzy dysponujesz
  • nie ufaj domokrążcom
  • jeśli podejrzewasz, że masz do czynienia z oszustwem, zadzwoń pod numer telefonu 997 albo 11
  • gdy dzwoni do ciebie „wnuczek”, sprawdź jego tożsamość, zadając podchwytliwe pytania albo dzwonić na numer telefonu prawdziwego wnuczka

Jeśli mamy w rodzinie starszą osobę, która mogłaby stać się ofiarą tego rodzaju oszustwa, powinniśmy przekazać jej te porady, ponieważ w przeciwnym przypadku może ona również stracić pieniądze.

Warto też wspomnieć, że starsze osoby mogą stać się ofiarami innych oszustw, na przykład przez wpuszczenie do domu osób podających się za domokrążców, pracowników spółdzielni. Wówczas jedna osoba najczęściej rozmawia z seniorem, podczas gdy druga przeszukuje mieszkanie w poszukiwaniu pieniędzy i kosztowności.

Także seniorzy narażeni są na oszustwa przy sprzedaży różnych „cudownych” produktów, na przykład wspaniałych kołder o uzdrawiających właściwościach, garnków, przyrządów medycznych, suplementów diety.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 46.20%. Rata miesięczna od 307,67 zł. Roczna stopa oprocentowania 19.00% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4574,10 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2060,40 zł, prowizja 2513,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10874,10 zł. Stan na dzień 06.09.2023 r.                                                                                      

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 46.20%. Rata miesięczna od 449,29 zł. Roczna stopa oprocentowania 19.00% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6679,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3008,93 zł, prowizja 3670,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 15879,73 zł. Stan na dzień 06.09.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2900 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200 zł.                             

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 46.19%. Rata miesięczna od 380,92 zł. Roczna stopa oprocentowania 19.00% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5663,26 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2551,06 zł, prowizja 3112,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13463,26 zł. Stan na dzień 06.09.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 46,18%. Rata miesięczna od 380,92 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5664,34 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2552,14 zł, prowizja 3112,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13464,34 zł. Stan na dzień 25.09.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200 zł.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.