Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Niechciany spadek – co z takim zrobić?

Niechciany spadek – co z takim zrobić?

Spadek najczęściej kojarzy się z majątkiem, który możemy uzyskać po bliskich osobach. Jednak może zdarzyć się, że zamiast nieruchomości czy pieniędzy dziedziczymy długi. Co możemy zrobić z takim niechcianym spadkiem?

Dziedziczeniu podlegają zarówno aktywa zmarłego, czyli przykładowo jego oszczędności, nieruchomości czy ruchomości, jak i również długi, na przykład niespłacone pożyczki i kredyty.

Kiedyś osoby będące spadkobiercami narażone były na otrzymanie takiego niechcianego spadku z długami, jeżeli go nie odrzuciły. Jednak obecnie nie ma już takiego ryzyka – zamiast prostego przyjęcia spadku domyślnie obowiązuje zasada przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Nie oznacza to jednak, że jest to zawsze najlepsza droga.

Spadkobiercy mają trzy możliwości, gdy chodzi o spadek:

• proste przyjęcie spadu – w tym przypadku spadek przyjmuje się bez ograniczenia odpowiedzialności za długi

• przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – nazywane także przyjęciem spadku z ograniczeniem odpowiedzialności, czyli wysokość długów nie może przekroczyć wysokości aktywów jesienna-pozyczka

• odrzucenie spadku – spadkobierca odrzuca zarówno długi, jak i aktywa

Wobec tego wtedy, gdy spadkodawca pozostawił spadkobiercom spadek, w którym wartość aktywów jest mniejsza niż długi, wtedy najkorzystniejszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Zdarza się jednak, że tak naprawdę nie wiemy, jaka dokładnie jest wysokość aktywów oraz pasywów. Wówczas możemy rozważyć przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku

Jeżeli chcemy odrzucić spadek, powinniśmy złożyć odpowiednie oświadczenie w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o uzyskaniu spadku. Gdy nie złożymy takiego oświadczenia, wówczas następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku spadkobierca jest traktowany jak osoba, która nie dożyła momentu otwarcia spadku. Wówczas jej udział przypadnie pozostałym spadkobiercom – oni także mogą przyjąć go wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić. Warto więc pamiętać o tym, aby nasi bliscy, na przykład dzieci także odrzuciły spadek.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Gdy jednak nie wiemy, czy spadek jest wart przyjęcia, możemy skorzystać z opcji przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, w tym przypadku nie ma potrzeby składania odpowiednich dokumentów, ponieważ taka opcja stosowana jest domyślnie.

Dobrodziejstwo inwentarza to wobec tego korzystna propozycja, ale ma też swoje wady. Dzięki tej opcji w najgorszym wypadku nie zyskamy niczego, ale w najlepszym możemy w spadku coś otrzymać. jesienna-pozyczka

Ważne jest przy tym wykonanie tak zwanego wykazu inwentarza – to na jego podstawie możliwe jest określenie składu majątku spadku oraz długów. Wykaz ten może być wykonany samodzielnie albo zlecony specjaliście, co, niestety kosztuje. Wobec tego przy perspektywie niewielkich zysków ze spadku przejęcie do z dobrodziejstwem inwentarza może nie być opłacalne.

Podsumowując, gdy nie chcemy otrzymać spadku, wówczas najlepiej po prostu odrzucić go w wyznaczonym terminie. W przeciwnym przypadku będziemy dziedziczyć z dobrodziejstwem inwentarza.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.