Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Inwestowanie w nieruchomości dla początkujących

Inwestowanie w nieruchomości dla początkujących

Inwestowanie w nieruchomości to jeden ze sposobów realizowania długoterminowych inwestycji. Przy inwestowaniu w nieruchomości trzeba liczyć się w większości przypadku z inwestycjami w długim okresie czasu a także z koniecznością zainwestowanie znacznych środków finansowych.

Natomiast wyselekcjonowanie korzystnych inwestycji na rynku nieruchomości pozwala przynieść bardzo duże zyski.

Decydując się na realizowanie inwestycji na rynku nieruchomości bardzo ważne jest posiadanie wiedzy o rynku nieruchomości oraz sposobach inwestowania na tym rynku. Gdy posiada się odpowiednie środki na inwestycje, a nie posiada się wiedzy o inwestycjach w nieruchomości można skorzystać z doradztwa inwestycyjnego.

Jest to znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie w stosunku do decydowania się samodzielnie na wybór nieruchomości pod inwestycje. Bardzo ważne jest również by decydować się na takie firmy doradztwa inwestycyjnego czy takich specjalistów z tego rynku, którzy mają odpowiednie doświadczenie, a także potwierdzone dotychczasowymi wynikami efekty finansowe realizowanych inwestycji.

Bezpieczeństwo inwestowania w nieruchomości

Rynek nieruchomości generalnie jest rynkiem inwestycji, który można uznać za bezpieczny. Długoterminowe inwestycje sprawiają, że w przypadku inwestowania środków finansowych, z których nie trzeba korzystać w krótkim czasie można uzyskać duże zyski nawet w przypadku czasowego załamani koniunktury. jesienna-pozyczka

Jednak bezpieczeństwo inwestowania w nieruchomości wymaga również decydowania się na takie inwestycje, które są odpowiednio wybrane pod kątem ryzyka inwestycyjnego. Ryzyko powinno być również dopasowane do czasu trwania inwestycji.

Doradztwo inwestycyjne

Jeśli chce się mieć pewność, że inwestycja na rynku nieruchomości nie jest błędem warto jest konsultować takie inwestycje. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie na firmy doradztwa inwestycyjnego, które specjalizują się w rynku nieruchomości. Dotyczy to również firm pośrednictwa nieruchomości, które zajmują się również doradztwem na rynku zakupu nieruchomości.

W takich firmach można liczyć na wsparcie ze strony specjalistów od rynku nieruchomości, którzy mogą zapewnić strategie inwestowania, wyselekcjonować nieruchomości warte uwagi czy też dokonać ewaluacji wartości kupowanych nieruchomości. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia wyboru takich nieruchomości pod inwestycje, które pozwalają na zapewnienie zysków a ryzyko inwestowania w nie pieniędzy jest zminimalizowane.

Dywersyfikacja inwestycji

Jeśli ma się możliwości finansowe wówczas ważne jest decydowanie się również na zdywersyfikowanie portfela przeznaczanego na inwestycje w nieruchomości. Dotyczyć to może zarówno dywersyfikacji samych inwestycji w nieruchomości jak też dywersyfikacji różnych rodzajów inwestycji na różnych rynkach.

Ma to bardzo duże znaczenie z punktu widzenia zwiększenie bezpieczeństwa realizowania inwestycji również na rynku nieruchomości. Inwestowanie dużych środków finansowych w jedną nieruchomość znacznie zwiększa ryzyko związane z tego rodzaju inwestycjami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.