Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Odpowiedzialność współmałżonka za moje długi

Odpowiedzialność współmałżonka za moje długi

W dobrym małżeństwie nie powinno być tajemnic. Jednak w rzeczywistość dochodzi do różnych sytuacji, gdy małżonkowie nie mówią sobie w pełni prawdy. Taka sytuacja dotyczy głównie spraw finansowych – zarówno zarobków, jak i długów. Skupmy się jednak na tych drugich. Kiedy współmałżonek jest zobowiązany do spłaty długów?

Jeśli okazuje się, że współmałżonek wziął pożyczkę i nie spłyca regularnie swoich zadłużeń, obawa, że odpowiedzialność za długi spadnie na drugą osobę jest uzasadniona. Jednak nie w każdej sytuacji będziemy musieli spłacić długi. Obecnie dla odpowiedzialności za długi współmałżonka ma znaczenie to, czy wyraziliśmy na to zgodę.

Gdy zgoda została wyrażona

Gdy żona czy mąż wiedzieli, że druga połówka zaciąga pożyczki i wyrazili na to zgodę, wtedy sprawa prezentuje się następująco. Gdy dług nie zostanie spłacony, trafia do windykacji, a potem do sądu. Gdy sąd nadaje klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, może dojść do zajęcia mienia małżonka. Dotyczy to tej części majątku, która jest objęta wspólnością majątkową.

Potwierdzeniem zgody małżonka na zaciągnięcie pożyczki jest w dokument to potwierdzający. Może być to dokument urzędowy – takie dokumenty są uznawane automatycznie za zgodne z prawdą, a także dokument prywatny. Tutaj pojawia się już ryzyko, że pismo zostało podrobione, dlatego współmałżonek, który nie podpisał żadnego dokumentu dotyczącego pożyczki, może dochodzić swoich praw.

Kiedy można uniknąć odpowiedzialności?

Jednak nie zawsze współmałżonek jest zobowiązany do zapłaty zadłużenia. Dotyczy to kilku sytuacji. Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi nie może być nadana wtedy, gdy dług powstał przed nastąpieniem wspólności majątkowej, czyli przed ślubem albo po rozwodzie.

Odpowiedzialności nie ponosi się także wtedy, gdy ze współmałżonkiem została podpisana rozdzielność majątkowa. Gdy jednak taka umowa powstanie po pojawieniu się niespłaconego długu, wtedy nie ustrzeże przed odpowiedzialnością.

Zwykłe potrzeby rodziny

Warto przy tym poruszyć jeszcze jeden ważny temat związany z odpowiedzialnością za długi w małżeństwie. Chodzi o kwestię zwykłych potrzeb rodziny. W takiej sytuacji nawet pomimo braku zgody na wzięcie pożyczki przez drugiego małżonka możemy być zobowiązani do spłaty. Zwykłymi potrzebami rodziny nazywa się w tym kontekście takie jak: wydatki na żywność, rachunki, w tym za prąd, gaz, telefon, zakupy odzieży oraz drobnych przedmiotów urządzenia domowego.

Jednak nawet w takich przypadkach współmałżonek nie pozostaje bez możliwości obrony. Może powołać się przed sądem na tak zwane ważne powody, które mogą zwolnić go z odpowiedzialności. Mogą być to między innymi postępowanie kierowane nieudolnością, rozrzutnością czy lekkomyślnością drugiego małżonka.

Podsumowując, nie w każdej sytuacji współmałżonek jest odpowiedzialny za długi drugiej osoby. Gdy pożyczka zostanie wzięta w tajemnicy i współmałżonek nie wyrazi na nią zgody, w takiej sytuacji, zgodnie z przepisami prawnymi, nie musi ponosić odpowiedzialności za powstałe długi.

Ten wpis znajduje się w kategorii