Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Odwrócona hipoteka – co to jest?

Odwrócona hipoteka – co to jest?

Coraz częściej w telewizji możemy zobaczyć reklamy firm zajmujących się oferowaniem tak zwanej odwróconej hipoteki. Kierują one swoje usługi przede wszystkim do seniorów. Na czym dokładnie polega odwrócona hipoteka i kiedy możemy z niej skorzystać?

Odwrócona hipoteka, w języku angielskim reverse mortgage czy Equity Release Schemes, ERS, to specjalna usługa finansowa, która pozwala na zmianę nieruchomości mieszkaniowych w środki wykorzystywane na bieżące potrzeby – podobne do prywatnych świadczeń emerytalnych. Wobec tego umożliwia ona uwolnienie majątku w postaci nieruchomości przy zachowaniu prawa do korzystania z niego aż do śmierci.

Wobec tego osoba, która posiada nieruchomość taką jak dom czy mieszkanie może skorzystać z odwróconej hipoteki, aby otrzymywać regularne, comiesięczne wypłaty w zamian za przeniesienie własności na firmę prowadzącą te wypłaty.

Wyróżniamy dwa rodzaj hipoteki odwróconej:

• model kredytowy – tak zwany odwrócony kredyt hipoteczny, jest to pożyczka albo kredyt, które są zabezpieczone hipoteką i są spłacane ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości

• model sprzedażowy – tak zwane dożywotnie świadczenie pieniężne, oznacza przeniesienie prawa do własności nieruchomości i pozwala właścicielowi na dożywotnie korzystanie z nieruchomości i uzyskanie środków jako dodatkowe źródło dochodu, stosuje się też termin renta dożywotnia

W Polsce z odwróconej hipoteki możemy korzystać od 2008 roku, gdy została ona wprowadzona na rynek przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

Ile może wynosić renta dożywotnia z odwróconej hipoteki?

Przede wszystkim warto wskazać, że nie zawsze możemy skorzystać z odwróconej hipoteki. Oferowana jest ona głównie właścicielom mieszkań, domów oraz mieszkań spółdzielczych własnościowych. Czasami istnieje możliwość skorzystania z renty dożywotniej przez lokatorów mieszkań spółdzielczych przeznaczonych do wykupu.

Wysokość świadczeń obliczana jest indywidualnie. Zależy ona od szeregu czynników, między innymi takich jak wiek właściciela nieruchomości, płeć oraz wartości nieruchomości, co z kolei związane jest z lokalizacją oraz standardem mieszkania czy nieruchomości. W związku z tym właściciele nieruchomości mogą otrzymywać od kilkuset złotych aż do kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Zalety i wady odwróconej hipoteki

Odwróconej hipoteki nie powinniśmy traktować jako próby oszustwa – to w wielu przypadkach bardzo pomocna usługa, dzięki której seniorzy mogą poprawić swoją sytuację finansową.

Przede wszystkim problemy mogą dotyczyć rodziny – gdy seniorowi nie pomagają bliscy, wówczas skorzystanie z odwróconej hipoteki może być strzałem w dziesiątkę. Oczywiście, wtedy nieruchomość przechodzi na firmę i nie może być dziedziczona, co może być przyczyną rodzinnych sporów.

Wobec tego wtedy, gdy senior chciałby przekazać nieruchomość w spadku swoim dzieciom lub wnukom, skorzystanie z odwróconej hipoteki nie będzie dobrym wyborem. Można jednak zrezygnować z tego rodzaju usługi – dokładne informacje możemy znaleźć w umowach oraz regulaminach usług.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.