Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Ogrodzenie domu – jak wybrać najlepsze?

Ogrodzenie domu – jak wybrać najlepsze?

Ogrodzenia domu wpływają zarówno na bezpieczeństwo posesji jak też na estetyczną stronę posesji. Na rynku ogrodzeń domu można obecnie dokonywać wyboru z bardzo szerokiego asortymentu dostępnych wyrobów, co pozwala na odpowiednie dopasowanie zarówno typu materiałów stosowanych do produkowania ogrodzeń. Pozwala to na dopasowanie wybranego ogrodzenia do miejsca ich zastosowania.

Jednym z rozwiązań, na które można zdecydować się przy tworzeniu ogrodzeń domów są drewniane płoty. Jest to rozwiązanie na polskim rynku korzystne finansowo, co wynika z dużej dostępności do materiałów drewnianych. Przekłada się to na dużą podaż na rynku materiałów drewnianych a co za tym idzie możliwość korzystania z korzystnych cen przy zakupach płotów drewnianych. Oczywiście płoty drewniane mają swoje wady oraz zalety.

Do wad można zaliczyć między innymi konieczność regularnego ich koszerowania. Drewno musi być poddawane pracom konserwacyjnym co pozwala na zabezpieczenie drewna przed działaniem trudnych warunków atmosferycznych. Deszcz, śnieg, niskie i wysokie temperatury wpływają w dłuższym okresie czasu negatywnie na stan drewna zastosowanego do wykonania drewnianych płotów.

Natomiast odpowiednio zabezpieczone drewno pozwala na zapewnienie efektu świeżości i estetycznego prezentowania się przez kilka lat.

Podmurówka przy ogrodzeniu

Jeśli dom znajduje się w takim miejscu, gdzie pojawiają się możliwości dostania się na posesję domu drobnych zwierząt wówczas można decydować się na podmurówki. Jest to doskonałe rozwiązanie również pod kątem stabilizowania powierzchni, na której można postawić słupy, które utrzymują metalowe kratownice w ogrodzeń.

Pod kątem estetycznym postawienie na podmurówkę pozwala na zapewnienie dodatkowego elementu, który jest w stanie podkreślić charakter stylistyczny posesji. Można decydować się na różne rozwiązanie kolorystyczne przy ogrodzeniach wykonywanych z podmurówkami. Stylowa podmurówka jest doskonałym uzupełnieniem ogrodzeń opartych na metalowych elementach.

Optymalne rozwiązania

Do optymalnych, a także popularnych rozwiązań na rynku ogrodzeń zaliczyć można konstrukcje, które wykorzystują zarówno betonowe wsporniki, a także metalowe kratownice. Postawienie na metalowe płoty wykonane z ocynkowanych materiałów to przede wszystkim zapewnienie bardzo dużej żywotności ogrodzenia.

Gdy nie chce się regularnie zmieniać ogrodzenia najlepszych rozwiązaniem jest postawienie na materiały odporne na uszkodzenia mechaniczne. Jednocześnie takie ogrodzenie jest znacznie bardziej wygodne w użytkowaniu, gdyż nie ma konieczności realizowania regularnej konserwacji.

Stylistycznie postawienie konstrukcje metalowe pozwala na zapewnienie wyboru wielu ciekawych rozwiązań w zakresie wzornictwa. Ocynkowane elementy metalowe, z których wykonywane są ogrodzenia pozwalają na zapewnienie wyboru wzornictwa z bardzo szerokiego zakresu rozwiązań dostępnych na rynku.

Dobrze jest postawić na wyspecjalizowane firmy, które są w stanie dodatkowo zapewnić stworzenie ciekawych detali. Do ogrodzeń metalowych można również zastosować automatyczne bramy, które są zarówno efektownym, a także wygodnym w użytkowaniu rozwiązaniem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.