Zimowa pożyczka dla każdego do 15 tys. złotych.

Sprawdź!

Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Ogromny rachunek za telefon. Co zrobić?

Ogromny rachunek za telefon. Co zrobić?

Gdy chcemy zdecydować się na telefon na abonament, musimy wówczas co miesiąc opłacać rachunki w danej wysokości. W ich ramach płacimy zarówno za samą opłatę abonamentową, jak i również za wykonane połączenia, wysłane wiadomości i wykorzystane dane. Niektórym z nas może jednak zdarzyć się, że zamiast zakładanej wysokości rachunku w kopercie znajdziemy znacznie wyższą sumę. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

Najczęściej wysoki rachunek za telefon nie jest naszą winą, gdy nie dzwonimy nigdzie bardzo długo czy nie korzystamy z internetu ponad posiadany limit. Powodem może być błąd w obliczeniu wysokości rachunku po stronie operatora. Również ogromna suma może pojawić się wtedy, gdy nie doczytaliśmy jakichś warunków umowy, na przykład zakończył się okres promocyjny konkretnej oferty i operator naliczył wyższe stawki, albo wtedy, gdy operator nie zaznaczył tego wyraźnie.

Co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy okazuje się, że rachunek przekroczył nasze oczekiwania i możliwości finansowe?

Poproś o billing

Przede wszystkim wtedy, gdy otrzymujemy rachunek znacznie wyższy niż zakładaliśmy, powinniśmy poprosić operatora o biling, czyli wykaz wszystkich połączeń, wiadomości oraz innych operacji prowadzonych z naszego telefonu.

Dzięki bilingowi będziemy mogli określić, co sprawiło, że nasz rachunek za telefon jest wyższy niż zwykle. Biling będzie wtedy także podstawą do złożenia reklamacji, gdy okaże się, że naliczone opłaty nie pokrywają się z rzeczywistością i tak naprawdę nie wykonaliśmy określonych połączeń czy nie włączyliśmy danych usług.

Złóż reklamację

Kolejnym krokiem jest przygotowanie reklamacji. Powinna być ona złożona pisemnie – wtedy będziemy mieli potwierdzenie, że przygotowaliśmy takie pismo i przekazaliśmy je do operatora. Gdy jednak reklamację złożymy telefonicznie lub ustnie, powinniśmy zadbać o to, aby otrzymać odpowiednie potwierdzenie od osoby, która odbiera od nas reklamację. Może być to przykładowo numer złożenia reklamacji, który zostanie nadany w systemie.

Następnie operator ma 30 dni na rozpatrzenie otrzymanej reklamacji. Gdy w tym właśnie czasie nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona. Jeśli operator uwzględnił reklamację, dokonuje się anulowania opłat, które zostały błędnie naliczone.

Warto przy tym wskazać, że jeżeli chcemy zapłacić za rachunek, co powinniśmy zrobić, zapłaćmy go tylko w tak zwanej kwocie bezspornej, czyli bez „kredytowania” operatora na całą wysokość rachunku. Najlepiej więc zapłacić tyle, ile płacimy co miesiąc. Powinniśmy wtedy w tytule przelewu dopisać „niesporna część faktury nr…”.

Co wtedy, gdy reklamacja nie będzie uwzględniona?

Gdy jednak nasza reklamacja zostanie odrzucona, ale uważamy, że prawda jest po naszej stronie, nie pozostaje nam nic innego, jak zwrócić się do odpowiednich urzędów. Pomogą nam Urząd Komunikacji Elektronicznej, możemy też zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

Dużo pomocnych informacji dotyczących tego, jak możemy walczyć z operatorem wtedy, gdy nie uznaje naszych reklamacji, znajdziemy na forach internetowych.

Ten wpis znajduje się w kategorii