Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Czym jest intercyza i czy warto ją spisywać?

Czym jest intercyza i czy warto ją spisywać?

Obecnie na rozdzielność majątkową decyduje się coraz więcej małżonków. Wprawdzie wspólność majątkowa jest nadal najbardziej popularna, to jednak intercyza budzi duże zainteresowanie. Na czym dokładnie polega? Ile kosztuje? Czy warto się na nią decydować?

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie po ślubie obejmowani są tak zwaną ustawową wspólnością majątkową. Wobec tego cały majątek, który zgromadzą od momentu wzięcia ślubu, wchodzi w skład majątku wspólnego. Ten majątek pozwala na zabezpieczenie finansowe rodziny. W jego skład wchodzą między innymi wynagrodzenia, dochody z prowadzonej działalności, zakupione po ślubie nieruchomości oraz ruchomości.

Warto przy tym wskazać, że wspólnota majątkowa nie dotyczy tego majątku, który stał się naszą własnością przed ślubem. Wobec tego wtedy, gdy przed wejściem w związek małżeński zakupiliśmy dla siebie mieszkanie, nie będzie ono wchodziło w skład majątku wspólnego. Wobec tego możemy decydować o nim samodzielnie.

Czym jest intercyza małżeńska?

Intercyza jest aktem notarialnym, który zgodnie z przepisami jest umownym ustrojem między małżonkami zmieniającym zasady ustawowej wspólności majątkowej. Intercyza daje nam kilka możliwości w ramach podziału majątku. Możemy ograniczyć wspólność majątkową – oznacza to, że wyłączamy z niej określone składniki majątku. Druga opcja to rozszerzenie wspólności majątkowej, co powoduje, że możemy wtedy do majątku wspólnego dodać majątek osobisty.

Najczęściej jednak intercyza małżeńska jest kojarzona z rozdzielnością majątkową. Oznacza to, że od momentu jej sygnowania majątek wspólny nie powstaje w ogóle lub też przestaje istnieć. Wtedy każdy z małżonków dysponuje swoim majątkiem osobistym samodzielnie. To przekłada się nie tylko na niezależność finansową małżonków, ale też wyższy stopień bezpieczeństwa finansowego, ponieważ możemy ochronić się wtedy przed nieprzyjemnymi konsekwencjami decyzji drugiego małżonka.

Są też minusy

Warto również wskazać na fakt, że intercyza ma swoje minusy. Przede wszystkim wpływa na naszą zdolność kredytową – nie możemy zaciągać razem kredytów. Także nie mamy prawa do wspólnego rozliczania podatku dochodowego. Musimy jednak pamiętać o tym, że intercyza nie wyklucza dziedziczenia po sobie w przypadku śmierci jednego z małżonków.

Jak spisać intercyzę?

Intercyzę możemy spisać zarówno wtedy, gdy dopiero mamy zamiar się pobrać, jak i już po ślubie. W tym celu musimy udać się do kancelarii notarialnej, ponieważ intercyza podpisywana jest jako akt notarialny i bez niego nasze ustalenia nie będą ważne. Na warunki muszą zgodzić się obie strony.

Do notariusza musimy zabrać ze sobą dowody osobiste, a w przypadku małżeństwa – akt małżeństwa. Maksymalna taksa notarialna za podpisanie intercyzy przed ślubem to 400 złotych, do których musimy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty wypisów od umowy, które kosztują zwykle po kilkanaście złotych. Gdy jednak chcemy podpisać ją po ślubie, ceny mogą być wyższe w zależności od wartości majątku wspólnego, który chcą podzielić małżonkowie. Zatem bardziej opłaca się podpisać intercyzę jeszcze przed ślubem.

Ten wpis znajduje się w kategorii