Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak wybrać najlepszą lokatę terminową?

Jak wybrać najlepszą lokatę terminową?

Sposobów na oszczędzanie pieniędzy jest bardzo wiele. Jednym z bardzo lubianych i cenionych są lokaty terminowe. Gromadzenie konkretnych sum pieniędzy na lokatach pozwala nam pomnażać swoje środki finansowe.

Jest to możliwe jednak tylko wówczas, gdy odpowiednio dobierzemy lokatę. Warto więc poznać elementy, które pozwolą nam spośród tak wielu dostępnych ofert, wybrać tą najkorzystniejszą i najskuteczniejszą lokatę.

Wybór odpowiedniej lokaty jest sprawą najwyższej wagi, jeżeli chcemy dzięki temu oszczędzać i jednocześnie pomnażać swoje pieniądze. Banki oferują nam bardzo wiele różnych lokat. Różnią się one między sobą okresem lokowania pieniędzy, oprocentowaniem, kwotą, którą należy wpłacić, a także wieloma innymi elementami. To właśnie te wszystkie elementy decydują o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najlepszej oferty

Szukając odpowiedniej dla siebie lokaty należy zwrócić szczególną uwagę na oprocentowanie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jest to jeden z najważniejszych czynników, który zadecyduje o tym, ile zarobimy na korzystaniu z danej oferty.

Oprocentowanie informuje nas bezpośrednio o tym, ile dostaniemy odsetek. Kolejnym ważnym elementem jest okres lokowania pieniędzy. Tutaj musimy się zastanowić, czy chcemy zamrozić swoje pieniądze na okres trzech miesięcy, czy nawet trzech lat. Wszystko zależy od tego, jak długo jesteśmy w stanie nie korzystać z naszych funduszy. Kolejny aspekt do rozważenia przy wyborze lokaty, to kwota, jaką chcemy wpłacić.

Najlepszym rozwiązaniem jest wstępne podjęcie decyzji co do sumy, a następnie szukanie oferty, która spełnia ten warunek. Z powodzeniem znajdziemy bowiem lokaty, gdzie minimalną kwotą wpłaty będzie tysiąc złotych oraz te, gdzie ulokować można więcej niż sto tysięcy złotych. Przy wyborze lokaty należy zwrócić także uwagę na ogólne warunki założenia lokaty, a w tym to, czy bank nie żąda od nas założenia jakiś dodatkowych rachunków w zamian za lokowanie u nich pieniędzy. Ostatnią kwestią jest wybór sposobu założenia lokaty. Możemy zdecydować się na ten tradycyjny obejmujący wizytę w interesującym nas banku, ale także możemy to zrobić wygodnie i szybko bez wychodzenia z domu przez Internet. Wystarczy wówczas wypełnić wniosek i wpłacić konkretną sumę na konto. Wszystko zależy od naszych preferencji.

Zyski z lokat

Chcąc szybko i sprawnie policzyć zysk z lokaty, która nas interesuje należy pomnożyć ilość dni lokowania pieniędzy ze stawką oprocentowania. Uzyskany wynik musimy z kolei pomnożyć przez kwotę, którą chcemy wpłacić na daną lokatę. Wtedy wyjdzie nam suma odsetek, które uzyskamy przez dany okres czasu. Z tego zarobimy jednak 81% po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych.

Dzięki takim obliczeniom ostatecznie dowiemy się, czy dana lokata nam odpowiada. Wybór odpowiedniej lokaty nie jest więc tak skomplikowany, jak mogłoby się na początku wydawać. Trzeba tylko podjąć decyzję co do kwoty, jaką chcemy ulokować, czasu zamrożenia pieniędzy i wyliczyć zysk z wybranej przez nas lokaty. Wówczas będziemy mieć pewność, że wybraliśmy najlepszy sposób oszczędzania pieniędzy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.