W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak wybrać najlepszą lokatę terminową?

Jak wybrać najlepszą lokatę terminową?

Sposobów na oszczędzanie pieniędzy jest bardzo wiele. Jednym z bardzo lubianych i cenionych są lokaty terminowe. Gromadzenie konkretnych sum pieniędzy na lokatach pozwala nam pomnażać swoje środki finansowe.

Jest to możliwe jednak tylko wówczas, gdy odpowiednio dobierzemy lokatę. Warto więc poznać elementy, które pozwolą nam spośród tak wielu dostępnych ofert, wybrać tą najkorzystniejszą i najskuteczniejszą lokatę.

Wybór odpowiedniej lokaty jest sprawą najwyższej wagi, jeżeli chcemy dzięki temu oszczędzać i jednocześnie pomnażać swoje pieniądze. Banki oferują nam bardzo wiele różnych lokat. Różnią się one między sobą okresem lokowania pieniędzy, oprocentowaniem, kwotą, którą należy wpłacić, a także wieloma innymi elementami. To właśnie te wszystkie elementy decydują o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najlepszej oferty

Szukając odpowiedniej dla siebie lokaty należy zwrócić szczególną uwagę na oprocentowanie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jest to jeden z najważniejszych czynników, który zadecyduje o tym, ile zarobimy na korzystaniu z danej oferty.

Oprocentowanie informuje nas bezpośrednio o tym, ile dostaniemy odsetek. Kolejnym ważnym elementem jest okres lokowania pieniędzy. Tutaj musimy się zastanowić, czy chcemy zamrozić swoje pieniądze na okres trzech miesięcy, czy nawet trzech lat. Wszystko zależy od tego, jak długo jesteśmy w stanie nie korzystać z naszych funduszy. Kolejny aspekt do rozważenia przy wyborze lokaty, to kwota, jaką chcemy wpłacić. wiosenna-pozyczka

Najlepszym rozwiązaniem jest wstępne podjęcie decyzji co do sumy, a następnie szukanie oferty, która spełnia ten warunek. Z powodzeniem znajdziemy bowiem lokaty, gdzie minimalną kwotą wpłaty będzie tysiąc złotych oraz te, gdzie ulokować można więcej niż sto tysięcy złotych. Przy wyborze lokaty należy zwrócić także uwagę na ogólne warunki założenia lokaty, a w tym to, czy bank nie żąda od nas założenia jakiś dodatkowych rachunków w zamian za lokowanie u nich pieniędzy. Ostatnią kwestią jest wybór sposobu założenia lokaty. Możemy zdecydować się na ten tradycyjny obejmujący wizytę w interesującym nas banku, ale także możemy to zrobić wygodnie i szybko bez wychodzenia z domu przez Internet. Wystarczy wówczas wypełnić wniosek i wpłacić konkretną sumę na konto. Wszystko zależy od naszych preferencji.

Zyski z lokat

Chcąc szybko i sprawnie policzyć zysk z lokaty, która nas interesuje należy pomnożyć ilość dni lokowania pieniędzy ze stawką oprocentowania. Uzyskany wynik musimy z kolei pomnożyć przez kwotę, którą chcemy wpłacić na daną lokatę. Wtedy wyjdzie nam suma odsetek, które uzyskamy przez dany okres czasu. Z tego zarobimy jednak 81% po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych.

Dzięki takim obliczeniom ostatecznie dowiemy się, czy dana lokata nam odpowiada. Wybór odpowiedniej lokaty nie jest więc tak skomplikowany, jak mogłoby się na początku wydawać. Trzeba tylko podjąć decyzję co do kwoty, jaką chcemy ulokować, czasu zamrożenia pieniędzy i wyliczyć zysk z wybranej przez nas lokaty. Wówczas będziemy mieć pewność, że wybraliśmy najlepszy sposób oszczędzania pieniędzy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.