Płatności bezgotówkowe – stacjonarnie i online

Płatności bezgotówkowe – stacjonarnie i online

Płatności bezgotówkowe cieszą się dzisiaj bardzo dużym powodzeniem. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez kart płatniczych czy też kredytowych.

Przyzwyczailiśmy się do płacenia bezgotówkowego w sklepach stacjonarnych, ale także bardzo często w internecie robiąc zakupy czy opłacając rachunki. Jest to nie tylko szybki sposób płatności, ale także bardzo wygodny.

Płatności bezgotówkowe stały się znakiem rozpoznawczym dzisiejszego społeczeństwa. W zasadzie każdy dorosły ma w portfelu jedną, a często także kilka kart płatniczych. Przede wszystkim płatności przy użyciu karty są o wiele szybsze niż gotówkowe. Wielu z nas dzisiaj zależy na czasie, dlatego też łatwiej i wygodniej jest przyłożyć kartę do czytnika niż szukać drobnych w portfelu. Oprócz tego jest to również niezwykle duży komfort, gdyż dzięki kartom płatniczym zawsze możemy mieć przy sobie duże ilości pieniędzy. Takie sumy w gotówce kusiłyby złodziei, gdyż byłyby widoczne podczas wszelkich płatności. W przypadku kart nie ma takiego niebezpieczeństwa, gdyż nikt nie jest w stanie zobaczyć naszego stanu konta.

Bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych

Płacąc w sklepach stacjonarnych przy użyciu karty lub też robiąc przelewy internetowe warto pomyśleć o bezpieczeństwie takich transakcji. Jeżeli chodzi o płatności w sklepach, kawiarniach czy kinie to należy przede wszystkim zawsze mieć na oku swoją kartę płatniczą. Wystarczy bowiem chwila nieuwagi, aby nasze dane zostały skopiowane przez osoby niepowołane. Najlepiej więc trzymać kartę płatniczą zawsze w rękach i płacić, zatwierdzając każdą transakcję kodem PIN. Warto również zabezpieczyć kartę przed skopiowaniem danych, używając specjalnego etui. Bardzo często korzystamy także z płatności w sklepach internetowych lub też płacimy z konta wszystkie nasze rachunki, gdyż jest to szybki i tańszy sposób. Płacąc w banku za każdy rachunek musimy bowiem uiścić dodatkową opłatę. Najważniejsze podczas takich transakcji jest poprawne wpisanie konta docelowego, a także sprawdzenie, czy znajdujemy się rzeczywiście na stronie naszego banku. Coraz więcej hakerów tworzy bowiem niezwykle podobne strony internetowe do tych bankowych, aby okradać niczego nieświadomych użytkowników. Warto więc dobrze zapamiętać wszystkie elementy strony naszego banku i zwracać uwagę na wszystkie zmiany. Należy także uważnie czytać i wpisywać nazwę strony internetowej banku. Zasady są analogiczne w przypadku płatności w sklepach internetowych.

Nowe przepisy odnośnie płatności bezgotówkowych

W związku z dużą popularnością płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych czy też telefonów komórkowych wejdą w życie nowe przepisy. Obowiązywać zaczną one już w połowie tego roku. Ustawa będzie nakazywać wszystkim sklepom, które posiadają kasy fiskalne, założenie terminali płatniczych. Dzięki temu będziemy mogli płacić bezgotówkowo wszędzie. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj, że w jakimś sklepie nie ma jeszcze terminala płatniczego, ale tak rzeczywiście jest. Często małe, prywatne sklepy czy też budki z jedzeniem nie posiadają tego udogodnienia. Już wkrótce ma się to jednak zmienić. Małe sklepy nie muszą się jednak martwić kosztami, gdyż Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało dofinansowania na zakup tego typu sprzętu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.