Limity na koncie – czym są i jak je ustawić?

Limity na koncie – czym są i jak je ustawić?

Limity ustanawiane na kontach bankowych mają na celu między innymi znacznie lepsze kontrolowanie środków finansowych znajdujących się na kontach bankowych.

Ustalenie limitów na rachunku bankowym pozwala na zapewnienie kontrolowania wysokości wydatków w określonej skali czasu. Limity można ustalać w skali jednego dnia czy miesiąca.

Wykorzystanie limitów w rachunkach bankowych może dotyczyć różnego rodzaju kontrolowania wypłat z rachunku. Limity można ustalać na kartach debetowych. Jest to jeden z najbardziej popularnych sposobów zabezpieczenia środków finansowych na rachunku bankowym. Gdy zgubi się kartę debetową wówczas limit na karcie debetowej pozwala na ograniczenie ilości środków, które złodziej, który nawet przejął kod PIN jest w stanie wypłacić przy użyciu kart debetowych. Jednocześnie można decydować się również na ustalenie limitów dziennych wypłat z kart debetowych, co pozwala na kontrolowanie własnych wypłat z rachunku czy też wysokości wypłacanych środków z bankomatów. Limit pozwala na kontrolowanie zarówno dziennych, ale również miesięcznych wypłat. Ustalenie limitu miesięcznego pozwala na ograniczenie ilości wypłacanych środków finansowych co ułatwia oszczędzanie. 

Inne limity w rachunkach

Limity mogą być również ustalane bezpośrednio na rachunkach bankowych. Pozwalają one na zapewnienie ograniczenia ilości środków finansowych, które mogą być wypłacane czy też wykorzystywane w ciągu miesiąca na różnego rodzaju płatności. Jest to rozwiązanie szczególnie dla osób, które realizują nadmierne płatności w skali miesiąca. Ustalenie limitów pozwala na zablokowanie płatności przy zrealizowaniu płatności w skali dnia czy miesiąca, jeśli przekroczą one określone kwoty.

Inne limity mogą być ustalane również na kartach kredytowych. Takie limity pozwalają na ograniczenie możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu kart kredytowych płatności za pośrednictwem Internetu. Generalnie zabezpieczenie płatności internetowych poprzez różnego rodzaju limity jest bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania zarówno kart kredytowych jak też rachunków bankowych.

Bezpieczeństwo a limity na rachunkach

pozyczka-online-na-lato

Jeśli chce się zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania rachunków bankowych czy kart debetowych wykorzystanie limitów na rachunkach pozwala na uzyskanie większego bezpieczeństwa użytkowania tych produktów. Współcześnie korzystanie z takich rozwiązań jest szczególnie ważne ze względu na wiele oszustw internetowych, które mogą powodować nawet sytuację, w której utraci się wszystkie środki finansowe posiadane na rachunku. Warto zatem korzystać z różnych form zabezpieczenia co dotyczy również limitów na rachunkach. Jednocześnie obecnie można coraz łatwiej ustalać takie limity, modyfikować je w dowolnym momencie co wynika z możliwości korzystania z internetowego dostępu do rachunków bankowych. Pozwala to między innymi na modyfikowanie limitów w nagłych sytuacjach, gdy niezbędne jest skorzystanie z większych sum pieniędzy i przekroczenie wykorzystanego limitu w rachunku bankowym.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.