Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Naucz swoje dziecko zarządzania finansami

Naucz swoje dziecko zarządzania finansami

Nauka zarządzania finansami powinna dotyczyć już dzieci. Pozwala to na naukę właściwych nawykowych związanych z planowaniem wydatków, oszczędności. Naukę zarządzania finansami można zaczynać już u najmłodszych dzieci, co pozwala na wytwarzanie się z czasem odpowiednich nawyków.

Dzieci bardzo często otrzymują środki finansowe w formie kieszonkowego. Nauka dziecka odpowiedniego zarządzania posiadanymi środkami finansowymi pozwala na zdobycie przez dziecko umiejętności dotyczących oszczędności czy planowania wydatków. Wiele dzieci wydaje wszystkie pieniądze bez względu na wysokość otrzymywanych sum. Nie jest to właściwie postępowanie. Przy takim korzystaniu z posiadanych środków finansowych dziecko nie uczy się planowania większych wydatków, oszczędzania na droższe zakupy.

Regularne oszczędzanie

Dzieciom można założyć konto oszczędnościowe. Jest to doskonały sposób na naukę dziecka oszczędzania. Jednocześnie poprzez posiadanie przez rodzica kontroli nad takim kontem dziecko można między innymi wprowadzać limity na wydatki dziecka. Wiele banków oferuje specjalne konta dla dzieci, które posiadają wbudowane moduły pozwalające na uczenie się przez dziecko tego jak obsługuje się konto, jak korzystać bezpiecznie z rachunku bankowego, karty do rachunku bankowego.

Programy edukacyjne dla dzieci pozwalają na naukę zakładania lokat oszczędnościowych. Rachunki oszczędnościowe dla dzieci bywają również korzystnie oprocentowane co sprawia, że dziecko naocznie może się przekonać jakie oszczędności przynosi regularne odkładanie pieniędzy na rachunku.

Samodzielne oszczędzanie

Dzieci mogą się uczyć oszczędzania również bez posiadania rachunków bankowych. Dziecko może gromadzić pieniądze nawet w tzw. śwince skarbonce. Najważniejsze jest by dziecko umiało z jednej strony regularnie oszczędzać a drugiej strony odpowiednio zarządzać gromadzonymi pieniędzmi. Dobrym rozwiązaniem jest gdy wspólnie z dzieckiem rozmawia się na temat przeznaczenia gromadzonych przez nie środków finansowych.

W ten sposób dziecko uczy się zarządzania finansami w kontekście zarówno drobnych, codziennych wydatków jak też większych wydatków, na które trzeba przez pewien czas odkładać pewne, stałe sumy pieniędzy. Pozwala to również nauczyć dziecka zarządzania finansami w kontekście planowania z wyprzedzeniem większych wydatków.

Codzienne wydatki

Dziecku można zarówno dawać pieniądze w formie pojedynczej sumy pieniędzy przeznaczonej do wykorzystania na pewien okres czasu. Można również regularnie, czyli codziennie dawać dziecku drobne sumy pieniędzy.

Jak wskazują specjaliści od finansów osobistych znacznie lepszym rozwiązaniem w kontekście nauki dziecka dysponowania posiadanymi środkami finansowymi jest zapewnianie dziecku większej kwoty pieniędzy do wykorzystania przez określony czas. Wówczas dziecko musi samodzielnie podejmować decyzje jak dużo będzie wydawać każdego dnia.

Jednocześnie pozwala to na nauczenie dziecka zarządzania własnymi finansami w kontekście nie wydawania jednorazowo dużych sum pieniędzy, czyli wszystkich pieniędzy, które otrzymało do wykorzystania w skali tygodnia czy miesiąca.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.