Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Naucz swoje dziecko zarządzania finansami

Naucz swoje dziecko zarządzania finansami

Nauka zarządzania finansami powinna dotyczyć już dzieci. Pozwala to na naukę właściwych nawykowych związanych z planowaniem wydatków, oszczędności. Naukę zarządzania finansami można zaczynać już u najmłodszych dzieci, co pozwala na wytwarzanie się z czasem odpowiednich nawyków.

Dzieci bardzo często otrzymują środki finansowe w formie kieszonkowego. Nauka dziecka odpowiedniego zarządzania posiadanymi środkami finansowymi pozwala na zdobycie przez dziecko umiejętności dotyczących oszczędności czy planowania wydatków. Wiele dzieci wydaje wszystkie pieniądze bez względu na wysokość otrzymywanych sum. Nie jest to właściwie postępowanie. Przy takim korzystaniu z posiadanych środków finansowych dziecko nie uczy się planowania większych wydatków, oszczędzania na droższe zakupy.

Regularne oszczędzanie

Dzieciom można założyć konto oszczędnościowe. Jest to doskonały sposób na naukę dziecka oszczędzania. Jednocześnie poprzez posiadanie przez rodzica kontroli nad takim kontem dziecko można między innymi wprowadzać limity na wydatki dziecka. Wiele banków oferuje specjalne konta dla dzieci, które posiadają wbudowane moduły pozwalające na uczenie się przez dziecko tego jak obsługuje się konto, jak korzystać bezpiecznie z rachunku bankowego, karty do rachunku bankowego.

Programy edukacyjne dla dzieci pozwalają na naukę zakładania lokat oszczędnościowych. Rachunki oszczędnościowe dla dzieci bywają również korzystnie oprocentowane co sprawia, że dziecko naocznie może się przekonać jakie oszczędności przynosi regularne odkładanie pieniędzy na rachunku.

Samodzielne oszczędzanie

Dzieci mogą się uczyć oszczędzania również bez posiadania rachunków bankowych. Dziecko może gromadzić pieniądze nawet w tzw. śwince skarbonce. Najważniejsze jest by dziecko umiało z jednej strony regularnie oszczędzać a drugiej strony odpowiednio zarządzać gromadzonymi pieniędzmi. Dobrym rozwiązaniem jest gdy wspólnie z dzieckiem rozmawia się na temat przeznaczenia gromadzonych przez nie środków finansowych. jesienna-pozyczka

W ten sposób dziecko uczy się zarządzania finansami w kontekście zarówno drobnych, codziennych wydatków jak też większych wydatków, na które trzeba przez pewien czas odkładać pewne, stałe sumy pieniędzy. Pozwala to również nauczyć dziecka zarządzania finansami w kontekście planowania z wyprzedzeniem większych wydatków.

Codzienne wydatki

Dziecku można zarówno dawać pieniądze w formie pojedynczej sumy pieniędzy przeznaczonej do wykorzystania na pewien okres czasu. Można również regularnie, czyli codziennie dawać dziecku drobne sumy pieniędzy.

Jak wskazują specjaliści od finansów osobistych znacznie lepszym rozwiązaniem w kontekście nauki dziecka dysponowania posiadanymi środkami finansowymi jest zapewnianie dziecku większej kwoty pieniędzy do wykorzystania przez określony czas. Wówczas dziecko musi samodzielnie podejmować decyzje jak dużo będzie wydawać każdego dnia.

Jednocześnie pozwala to na nauczenie dziecka zarządzania własnymi finansami w kontekście nie wydawania jednorazowo dużych sum pieniędzy, czyli wszystkich pieniędzy, które otrzymało do wykorzystania w skali tygodnia czy miesiąca.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.