Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak poprosić o podwyżkę, by ją dostać?

Jak poprosić o podwyżkę, by ją dostać?

Uzyskanie podwyżki w pracy jest dla wielu pracowników trudnym wyzwaniem. Wynika to między innymi z tego, że wiele osób nie potrafi negocjować z pracodawcą, wybrać odpowiedniego momentu na poproszenie o podwyżkę. Gdy nie posiada się takich umiejętności warto jest zapoznać się z poradami, które znacznie ułatwiają wybranie odpowiedniego momentu, w którym można prosić o podwyżkę.

Spis treści

Starając się o podwyżkę bardzo ważne jest by podejść do rozmowy z pracodawcą czy działem odpowiedzialnym za podwyżki w sposób merytoryczny.

Nie warto decydować się na prowadzenie takiej rozmowy w sposób emocjonalny, gdyż rzadko jest to w stanie przynosić oczekiwane efekty. Warto przygotować argumenty, które wskazują, że na podwyżkę się zasługuje. Pozwala to na przedstawienie pracodawcy takich argumentów, które mogą go przekonać do podwyżki.

Jednocześnie bardzo ważne jest by argumenty opierały się na zasługach dla firmy. Nie powinno się prezentować chęci uzyskania podwyżki jako potrzeby. Wielu pracowników prosi o podwyżkę ze względu na sytuację życiową, czyli potrzeby finansowe, ale szanse na uzyskanie wówczas podwyżki są znacznie mniejsze.

Zasługi, które prezentuje się w ramach rozmowy o podwyżce powinny być powiązane z wynikami firmy. Warto jest prezentować zasługi dotyczące efektywności działania firmy. Dobrze jest przedstawić zaangażowanie w pracy w formie, która pozwala na potwierdzenie takiego zaangażowania. Pracownicy, którzy mają dobre wyniki w miejscu pracy, którzy rozwijają się zawodowo, którzy pracują długi okres czasu przy dużej efektywności mają dużo większe szanse na podwyżkę przy odpowiednim przedstawieniu swoich zasług dla firmy.

Sytuacja firmy

W wielu firmach można spotkać się z narzekaniami kierownictwa czy właścicieli na trudną sytuację firmy niemal przez cały czas. Jednak zawsze powinno się decydować na rozmowę o podwyżkę, gdy sytuacja firmy jest stabilna. Najlepszym rozwiązaniem jest gdy firma ma korzystną sytuację na rynku oraz rozwija się intensywnie. Jest to najlepszy czas na rozmowę o podwyżce.

Jednocześnie ważne jest również by decydować się podczas rozmowy na połączenie zasług w zakresie dobrej sytuacji firmy na rynku z realizowaną pracą w firmie. Natomiast nie warto decydować się na proszenie o podwyżkę w przypadku gdy firma ma spadki sprzedaży czy zysków.

Wynika to nie tylko z gorszej sytuacji firmy pod kątem finansowym, ale również atmosferą w firmie. Gorsze wyniki bardzo często przekładają się na znacznie gorszą atmosferę w miejscu pracy, co należy brać pod uwagę w ramach decyzji o staraniu się o podwyżkę. Oczywiście są stanowiska, które mają wpływ na zmiany rynkowej sytuacji w firmie, więc zawsze rozmowę o podwyżce można połączyć z planami zmiany działania firmy tak by poprawić sytuację finansową.

Im bardziej wymierne są dowody tego, że zasługuje się na podwyżkę tym znacznie łatwiej prowadzić taką rozmowę. Jednocześnie warto jest również odpowiednio przygotować się do rozmowy o podwyżkę, gdzie można skorzystać z różnych porad od specjalistów zajmujących się zasobami ludzkimi, co pozwala na prowadzenie takiej rozmowy efektywnie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.