Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Porównanie lokat - na to zwróć uwagę!

Porównanie lokat - na to zwróć uwagę!

Lokata jest bezpiecznym i wygodnym sposobem na pomnożenie posiadanych pieniędzy. Nie musimy obawiać się o ich utratę – suma do 100 000 euro gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wtedy, gdy bank stałby się niewypłacalny. Do wyboru mamy obecnie wiele lokat bankowych. Czym różnią się one pomiędzy sobą i jak wybrać najlepszą?

Oszczędzanie razem z lokatą bankową jest najlepszym wyborem dla tych osób, które chcą pomnożyć swoje środki, ale zrobić to bez ryzyka. Po prostu wpłacamy określoną kwotę na lokatę, a potem odbieramy je po uzgodnionym terminie – nasz kapitał wraz z wypracowanymi odsetkami. Teraz założenie lokaty to naprawdę żaden problem – wiele banków pozwala również na zrobienie tego całkowicie przez internet.

Zanim jednak zdecydujemy się na konkretną lokatę, warto sprawdzić, jakie propozycje mają dla nas banki. Czym różnią się pomiędzy sobą poszczególne rodzaje lokat?

Rodzaje lokat bankowych:

lokata terminowa – jest to najczęściej wybierana lokata, której umowa zawierana jest na konkretny termin, na przykład 1 miesiąc, 6 miesięcy czy rok, lokaty terminowe mogą być odnawialne lub nieodnawialne

lokata odnawialna – po terminie lokata odnawia się automatycznie, dlatego rozpoczyna się kolejny bieg terminu, bez konieczności zlecania tego przez klienta, gdy klient chce zrezygnować z lokaty odnawialnej, musi wcześniej powiadomić o tym bank jesienna-pozyczka

lokata nieodnawialna – lokat bankowa, która kończy się po osiągnięciu określonego terminu, wtedy pieniądze najczęściej przelewane są na wskazane przez klienta konto

lokata progresywna – pozwala na dopłacanie pieniędzy do wcześniej zdeponowanej sumy, nie ma przy tym potrzeby podpisywania kolejnych umów

lokata dynamiczna – lokaty te umożliwiają wypłacanie środków w trakcie trwania umowy

lokata call – zawierana na rachunku klienta banku wtedy, gdy wysokość zgromadzonych środków przekroczy określoną wartość minimalną

lokata rentierska – to rodzaj długoterminowej lokaty, w przypadku której odsetki wypłacane są na początku trwania lokaty, tylko na bardzo wysokie kwoty

lokata nocna – inaczej overnight, środki znajdują się na lokacie w nocy, w dzień dostępne są dla klienta jesienna-pozyczka

Jak porównywać lokaty?

Gdy chcemy założyć dobrą lokatę, która będzie mogła przynieść nam jak największe zyski, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na oprocentowanie. To od niego zależy zarobek na lokacie.

Obecnie oprocentowanie lokat ze względu na niskie stopy procentowe nie jest bardzo wysokie – najlepsze oferty czekają na nowych klientów. Zatem wtedy, gdy chcemy wybrać dobrą lokatę, musimy przygotować się na częste zmiany banków.

Przy wyborze lokaty zwróćmy również uwagę na jej czas trwania, kapitalizację odsetek, czyli czas, gdy naliczane są odsetki, a także na możliwość zerwania lokaty przed czasem – najlepiej, aby nie powodowało to utraty wypracowanych już odsetek. Lokaty mają też minimalne i maksymalne limity wpłaconych środków.

W porównaniu lokat bardzo pomocne są dostępne on-line porównywarki – dzięki nim możemy szybko i wygodnie sprawdzić, który bank ma dla nas najlepszą ofertę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.